Sidverktyg

Om ViSA

ViSA – Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete, syftar till att fördjupa samtalet om läsning och litteratur och att inspirera bibliotekarier att arbeta än mer målmedvetet och genomtänkt med den livsviktiga skönlitteraturen.

ViSA vänder sig till utbildade bibliotekarier och bibliotekskonsulenter, verksamma på bibliotek i hela landet. Antal platser är 30 och utbildningen omfattar 6 tillfällen på olika platser, med start i november 2013 och avslutning hösten 2014.

Varje träff har olika tema, och är som följer:

 1. Varför ska man arbeta med skönlitteratur? Synen på uppdraget, Synen på skön litteratur. Projektintroduktion.
 2. Skönlitteratur och kvalitet. Litteratur som konstart. Läsarter.
 3. Marknaden. Litterära kretslopp. Biblioteken som aktör i litterära landskapet.
 4. Läsutveckling: teorier och metoder.
 5. Samtalsarter: teorier och best practice.
 6. Redovisning av projekt och metoder som provats.

Utbildningen omfattar 6 träffar som börjar vid lunch dag ett och avslutas vid kaffetid på eftermiddagen dag två. Under dessa tillfällen möter deltagarna professionella utövare från hela det litterära landskapet samt besöker olika bibliotek som aktivt arbetar med skönlitteratur. Föreläsningar varvas med diskussioner och egna reflektioner.

Parallellt ska varje deltagare arbeta med något utvecklingsprojekt i sitt hemmabibliotek. Arbetet sker i samarbete mellan folkbibliotek och region/länsbibliotek där folkbiblioteket står för det praktiska som direkt vänder sig till allmänheten och den senare står för metodstöd, samt att sprida resultat.

Datum:

 • Göteborg – 14-15 november 2013
 • Norrköping – 16-17 januari 2014
 • Uppsala – 6-7 mars 2014
 • Helsingborg – 15-16 maj 2014
 • Gävle – 28-29 augusti 2014
 • Stockholm – 16-17 oktober 2014

Arrangörer

Kontakta gärna Maria Ehrenberg maria.ehrenberg@regionhalland.se om du har frågor.

Utbildningen ges i samarbete mellan Kultur i Väst, Kultur i Halland – Regionbibliotek och Regionbibliotek Stockholm