Sidverktyg

Deltagarnas projekt

Under året som ViSA pågår ska varje deltagare arbeta med något utvecklingsprojekt i sitt hemmabibliotek. Arbetet sker i samarbete mellan folkbibliotek och region/länsbibliotek där folkbiblioteket står för det praktiska som direkt vänder sig till allmänheten och den senare står för metodstöd, samt att sprida resultat.

Här kan du läsa projektbeskrivningarna: