Sidverktyg

Helsingborg 15-16 maj 2014

 Anteckningar från ViSA i Helsingborg 15-16 maj 2014.

Tema: Samtalsarter: teorier och best practice

Anteckningarna skrevs av Cinna Svensson

Presentationer