Sidverktyg

Uppsala 6 – 7 mars 2014

Tema: Marknaden. Litterära kretslopp. Biblioteken som aktör i litterära landskapet.

Anteckningarna skrevs av Cinna Svensson