Sidverktyg

Norrköping 16 – 17 januari 2014

Anteckningar från ViSA i Norrköping 16 – 17 januari 2014.

Tema: Skönlitteratur och kvalitet. Litteratur som konstart. Läsarter.

Anteckningarna skrevs av Cinna Svensson