Sidverktyg

Göteborg 14 – 15 november 2013

Anteckningar från ViSA i Göteborg 14 – 15 november 2013.

Tema: Varför ska man arbeta med skönlitteratur? Synen på uppdraget, Synen på skön litteratur. Projektintroduktion.

Anteckningarna skrevs av Cinna Svensson