Senaste inläggen

Vem eller vilka ska vi hylla särskilt?

Har du mött någon medarbetare eller arbetsgrupp i Region Hallands stora verksamhet som du tycker gör ett alldeles särskilt bra jobb? Någon eller några som du tycker borde bli speciellt hyllade och uppmärksammade?

Nu finns det chans att göra just det: Att rikta strålkastaren på en enskild medarbetare, arbetsplats eller grupp av medarbetare. Det är nämligen dags att dela ut 2015 års utmärkelse, och alla har vi möjlighet att nominera.

Personalstipendiet fanns sedan gamla Landstinget Hallands tid, och det blir i år den 27:e gången som det delas ut, men i enlighet med de nya beslutade stadgarna. Jag vet att de förtroendevalda, som avgör vem eller vilka av alla värdiga förslag som ska få priset, brukar ha ett tufft jobb att välja. Det är inte konstigt.

Jag har varit runt på många av regionens arbetsplatser under mina drygt åtta år i landstingets och regionens tjänst. Jag har mött så oändligt många besjälade, hängivna och kompetenta team och människor som verkligen brinner för att göra gott för invånarna i Halland. På olika nivåer i den viktiga vården, på våra skolor, inom näringslivsutveckling och i arbetet med den halländska infrastrukturen och mycket annat.

Vården, och därmed Region Halland, står inför tuffa utmaningar framöver, det är helt klart. När vi nu har kunskap och teknik att göra allt mer för allt fler, allt högre upp i åldrarna och resurserna inte är obegränsade blir det en tuff ekvation. Hallänningarna har all rätt att kräva det bästa, och det ska vi leverera. I regionen och genom täta samarbeten med kommuner och våra stora grannar i norr, öster och söder.

I den fortsatta utvecklingen av vården är alla medarbetare och chefer i vår stora verksamhet grundstenar. Att man känner att man kan växa, både som chef och medarbetare, i en miljö där idéer och kreativitet tas till vara är viktigt. Inte minst för att vi ska utveckla de goda arbetsplatser som människor vill söka sig till. Och att vi även i morgon lyckas locka ungdomar att utbilda sig till världens viktigaste jobb, är en annan knäckfråga för oss, liksom för hela det offentliga Sverige.

Vi har saker att ta tag i. Men med all den medarbetarkraft som finns i regionen är jag inte orolig. Nu hoppas jag på många spännande nomineringar och förser er med en länk där du kan läsa mer om Årets medarbetare 2015.

Jag passar också på att önska hela Halland och besökare en riktigt härlig sommar, för att det blir sommar det vet vi även om den i år är lite försenad.

Lämna en kommentar

Full rulle

Nu är det dags att se Halland från sadeln. Det tänker åtminstone jag göra i sommar. När Kattegattleden invigdes på självaste nationaldagen var det många människors drömmar och kreativitet som blev verklighet. År av planering och hårt arbete, av nätverkande och samarbete ligger bakom att vi på Västkusten nu kan stoltsera med landets första nationella cykelled.

Kattegattleden – som kommer att ha nummer 1 – är 37 mil av lättillgänglig, vacker, havsnära och i det närmaste bilfri cykelled som, det är jag övertygad om, kommer att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av Halland som besöksdestination. Cykelturismen är en miljardindustri i många länder och fungerar som en välsmord motor för besöksnäringen.

Om vi i Sverige halkat efter lite i den utvecklingen så är vi nu på väg i kapp. Och Västkusten tar täten. Kattegattleden blir en fin symbol för Halland och en magnet som drar hit cykelsugna besökare från övriga Sverige liksom från många länder i vår närhet.

Satsningen på Kattegattleden har också inneburit en upprustning av många mil cykelväg längs med hela vår kust, vilket kommer att bli till nytta året runt när vi ska ta oss till jobb, skola och annat med pedalkraft – det kanske miljövänligaste och mest hållbara transportsätt som finns.

För mig är Kattegattleden också en symbol för vad vi kan uträtta när vi krokar arm med varandra och jobbar gemensamt mot ett mål. Leden är frukten av ett gott samarbete mellan statliga myndigheter, två regioner och tio kommuner samt massor av små och stora företag och organisationer.

Ut och cykla och njut av ditt Halland. Från cykeln ser du ju så mycket mer än när du far fram i bil. Kanske upptäcker du smultronställen som du inte hade en aning om…

 

Lämna en kommentar

Tillsammans bygger vi en ny helhet

Det är ett stort arbete vi har tagit på oss. Att skapa ett nytt, förändrat sjukvårdssystem som med helhetstänkande förbättrar patientens väg genom vården. Det är ett stort arbete, men det är alldeles nödvändigt.

Ekvationen går nämligen inte ihop när vi hallänningar blir äldre, när vården kan göra allt mer för oss allt högre upp i åren och när kostnaderna ökar. Faktiskt mer de sista åren i Halland än i övriga Sverige.

Vi har satt igång ett stort arbete med stora ambitioner. Vi ska öka kvaliteten i den redan goda halländska vården ytterligare. Och det är ofta bevisat att med ökad kvalitet sjunker kostnaderna. Det kostar när vi i vården gör fel eller inte får ordning på våra processer – det kostar mycket mänskligt lidande men också stora resurser.

Det handlar alltså om att patientens väg genom vården ska göras så smidig som möjligt. Har ni inte jobbat med det förut, kanske du som läser det här tänker?

Det vi gör nu, och som faktiskt inte gjorts tidigare, är att vi kommer att arbeta med hela vården samtidigt. Om jag ser till den organisation som jag leder på tjänstemannasidan – Region Halland – så görs det varje dag massor av gott arbete. Och det sker mycket utveckling. Men – och det här blev väldigt klart i den nulägesanalys som presenterades för en tid sedan – vi jobbar för mycket i våra olika stuprör och vården blir därmed för fragmenterad.

Och allt måste hänga samman. Det hjälper till exempel inte om man i en del av vården utvecklar sitt sätt att jobba om man inte tar hänsyn till vad det får för konsekvenser för de andra delarna. Det uppstår flaskhalsar och problem och effekten riskerar att utebli. Trots framgång på ett ställe höjs inte kvaliteten på helheten.

För det är ju helheten för patienten som är det viktiga. Som invånare, patient och närstående är jag nog ganska ointresserad av hur samhället valt att organisera sig. Om du som möter mig och ska bota, lindra eller trösta jobbar i vård som är privat eller offentligt driven, kommunal eller i regionens regi? Om det kallas närsjukvård, psykiatri, sjukhusvård eller högspecialiserad regionvård…

Och – vi ser också att det ofta är i skarvarna och överlämningarna mellan olika delar av vården som misstagen sker och det brister i kvaliteten.

Så vi MÅSTE få det att hänga ihop bättre. Och vi ska arbeta med patientens process, inte efter hur vi valt att rita upp våra organisationer.

Den genomlysning vi nu gjort visar på en rad förbättringsområden i en vård som faktiskt redan ligger i framkant i landet.

Fördelningen av arbetet kan utvecklas. I dag gör våra sjuksköterskor en hel del uppgifter som kunde utföras av till exempel undersköterskor eller olika stödfunktioner. Vi vet, för vi har frågat dem. På samma sätt lägger läkare en inte oansenlig tid av sin arbetsvecka på jobb som kunde göras av sjuksköterskor, medicinska sekreterare och andra.

Stödsystem och kunskapsspridning måste bli bättre. Vi ska se till att IT-systemen stödjer arbetet och att vi kan ta bort onödig administration och irritation. Vi måste också bli bättre på hur ny kunskap sprids i våra organisationer. De som möter patienterna ska ha tillgång till det bästa kunskapsstödet, oavsett var i vården de jobbar.

Det handlar också om ledning och styrning. De mål politiken beslutat om ska genomsyra hela organisationen, och följas upp med relevanta indikatorer. Vi behöver fortsatt utveckling för våra chefer och ledare som ska ha bra förutsättningar för att arbeta enligt det nya.

Helt centrala i det stora omtag vi nu ska göra är naturligtvis alla de kompetenta och hängivna medarbetare som finns i den halländska vården, antingen de jobbar hos oss i Region Halland, i kommunerna eller hos någon privat vårdgivare. För det är i medarbetarnas engagemang och kunskaper som lösningarna finns. Och den dialog som är en så viktig del i den nyligen presenterade nulägesanalysen ska fortsätta.

När nulägesanalysen nu är klar så ska vi prata om den i olika forum runt om i regionen. Våra förtroendevalda tog idag beslut om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas – en sorts grovskiss kring vad vi ska göra och när. Att förnya och omforma ett vårdsystem är inget snabbjobb utan ett träget, tålmodigt arbete på alla nivåer och det kommer att ta flera år.

Så räkna med att jag kommer tillbaka till det i kommande blogginlägg…

 

5 kommentarer

Hur integrerad är du? Hur integrerad är jag?

Vi pratar mycket om integration i Halland och i vår egen organisation – Region Halland. Om att ta vara på alla människors erfarenheter och kompetens. Om att tillsammans skapa ett samhälle där alla får plats och kan vara med och bygga den Bästa Livsplatsen.

Vi i regionen håller just nu på att uppdatera vår tillväxtstrategi och då är frågor om social hållbarhet och hälsa i fokus. För vad hjälper det om vi får hjulen att snurra snabbare här i Halland, om fler flyttar in och fler får arbete om vi på samma gång blir sjuka, eller om en del av invånarna hamnar utanför allt det goda som finns här?

Tillväxtstrategin kommer, när den nu går in på sitt andra år, att förstärkas med strategier och prioriteringar som gör Halland till ett mer socialt hållbart samhälle, och det är viktigt.

För en tid sedan fördes mycket intressanta samtal i det halländska inlandet. På det andra Ästad Forum – en mötesplats för framtidsdialog – kunde olika delar av det offentliga Halland möta företag och organisationer för fortsatta diskussioner om hur vi med gemensamma krafter kan utveckla Halland.

Det blev väldigt givande möten där viktiga frågor belystes och lyftes. Integrationen var en av dem, och jag tror att det var många öron och ögon som öppnades när vi delade erfarenheter med varandra.

I fjol på samma forum var fokus bland annat arbetstillfällen för ungdomar. När vi nu träffades igen kunde vi konstatera att en hel del hänt. Företagare berättade till exempel om hur de jobbar på nya sätt och att det vi pratade om för ett år sedan inspirerat dem till större socialt ansvarstagande. Det finns en stor kraft i att mötas och dela perspektiv och tänka klokt tillsammans.

Ibland är samtalet om integrationen allt för enkelsidigt tycker jag. Integration handlar inte bara om att de som av olika anledningar söker sig hit ska ta sig in i det svenska samhället. Det handlar också om hur vi öppnar upp och släpper in, och om hur vi själva integreras i en ny verklighet, där gränser blir mindre viktiga och kontakterna med en allt större omvärld allt mer betydelsefulla. Nya perspektiv som bidrar till framgång och innovation.

I Region Halland jobbar vi på många sätt för att vår region och vårt samhälle ska bli mer inkluderande. Det gör vi inte bara av humanistisk välvilja eller för att vi är en speciell sorts ”fina människor”. Sanningen är den att Halland inte har råd att låta bli.

Jag tänker till exempel att vi från regionen, och andra arbetsgivare, i den bästa av världar, redan på asylboendet hade kunnat få kontakt med de sjuksköterskor och läkare och övriga människor med kompetens Halland behöver i dag och i morgon. Att vi skulle kunna vara med och hjälpa dem in i samhället och i jobb, till nytta både för individen och samhället.

Ett Halland som sluter sig och inte tar vara på all den kompetens och de erfarenheter som vi har tillsammans, oavsett vilka vi är eller varifrån vi kommer, blir ett fattigare Halland som ofelbart hamnar på efterkälken.

Region Halland spelar en viktig roll genom att skapa mötesplatser som främjar samarbete kring de här frågorna. Tillsammans med Länsstyrelsen kommer vi att starta Integrationsrådet. En mötesplats som ska fokusera på hur vi får bäst effekt av det arbete som görs av berörda statliga myndigheter, kommunerna, näringsliv och organisationer och alla andra goda krafter som finns i samhället. Utifrån mötesplatsen knyts arbetsgrupper mellan våra organisationer som ska utveckla vårt gemensamma arbetssätt.

Att mötas och byta perspektiv med varandra är viktigt. Det upplever vi på Ästad Forum. Men viktigt är också vilka som finns med runt bordet. En tanke jag nu har är att vi måste bli ännu bättre på att se vilka som inte är där. Vilka perspektiv vi går miste om vi som brukar mötas? Vi behöver möta andra än vi vanliga, vi behöver nya perspektiv!

 

2 kommentarer

A better place to live!

Denna vecka hälsar vi cirka 300 personer från Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland, Norge, Danmark och Sverige välkomna till Halland. Tillsammans med Halmstad kommun är Region Halland nämligen värd för den gemensamma konferensen för Nordsjökommissionen (en politisk samarbetsorganisation) och EU:s Nordsjöprogram. Konferensen hålls varje år någonstans i Nordsjöregionen och i år för första gången i Halland. Temat för årets konferens är passande nog ”A better place to live”.

Vilka möjligheter skapar värdskapet för konferensen för Halland? Jag ser det som ett utmärkt tillfälle att visa upp Halland som geografiskt område, mitt emellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi tre regioner drygt 3,2 miljoner invånare och står för en stor andel av Sveriges BNP. Utan sydvästra Sverige skulle nationen ha det svårare. Vi är porten till Europa med allt vad det innebär av möjligheter, inte minst samarbete.

Genom arrangerade studiebesök kommer vi att visa upp samarbeten i Halland mellan olika aktörer. Högskolan står värd för ett särskilt studiebesök tillsammans med regionen. Min förhoppning är att påverka aktörer och politiker att se, och vilja satsa på, en framgångsrik region som har många goda exempel att visa upp. En annan möjlighet som värdskapet och konferensen ger är att knyta nya kontakter med andra regioner, som tänkbara samarbetspartners. Halland har mycket att bidra med, men också mycket att lära av andra.

I fokus under konferensen står bland annat innehållet i EU:s nästa programperiod 2014-2020. Region Halland har det statliga uppdraget att delta i förslagsskrivningarna till Sveriges regering, som i sin tur lyfter våra förslag i EU. Vi samarbetar väl med både Skåne och Västra Götaland för att få skrivningar i programmen som gynnar Hallands och sydvästra Sveriges möjligheter och behov av att ta del av EU-medel.

I Nordsjöprogrammet kommer troligen ”Innovation” och ”Miljö” att bli fokusområden under nästa programperiod. Det finns ett stort och brett engagemang hos våra regionpolitiker i dessa frågor, så här ska vi hålla oss framme. I regionens budget, som nu ligger som beslutsförslag från majoriteten till regionfullmäktige, beskrivs vikten av ett hållbart samhälle. Jag tror att de delarna även kommer att beröras i oppositionens budget och det är frågor som enar de flesta.

Kan Halland med EU-medel, och på andra sätt, tillsammans med olika aktörer främja innovationer som ger nyföretagande och arbete, så bygger det social hållbarhet. Kan också företagandet och tillväxten vara miljömässigt hållbar så borgar det för – Bästa livsplatsen!

Lämna en kommentar

Nytt år med nya och gamla utmaningar

Regionen arbetar mer och mer utifrån attraktivitetstanken. Hur kan regionen skapa förutsättningar för attraktivitet? Så att människor vill bo, leva, arbeta, starta företag, driva företag och vistas i Halland? Vad är de viktigaste drivkrafterna för att vara attraktiv som region?

Det är inte alltid regionen själv som vet, utan svaret på frågan ligger snarare hos invånare, aktörer, och företag,  som kan beskriva varför man vill vara i Halland och vilka förutsättningar man behöver. Vi kan inte agera utan att samverka med såväl regioner och län mot Öster, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi vill ju i Halland vara en del av ett attraktivt sydvästra Sverige. Vi vill bidra till att vår del av Sverige stärker hela bilden av Sverige, i ett europeiskt och internationellt perspektiv.

Bygga en kunskapsplattform
Arbetet med att bygga en kunskapsplattform, för att ur olika perspektiv belysa attraktivitet, är påbörjat och kommer att pågå under 2013 och 2014. Detta för att skapa regiongemensamma underlag för regionalpolitiken inför nästa mandatperiod. Nu är det halvtid i första mandatperioden i regionen. Det börjar bli tydligare vad den regionala rollen innebär. Det handlar ju inte om att ta över någon annans roll, utan om att hitta den regionala processen utifrån vårt uppdrag från staten, och utifrån förtroendet som invånarna har givit våra förtroendevalda, att bilda region.

Intäkter och kostnader
Regionen arbetar både med ”intäkter” och ”kostnader”. Vi har ett tydligt ansvar att bedriva förutsättning för tillväxt, att samordna och öppna upp samarbeten som bidrar till att aktörer i Halland kommer nära varandra och samhandlar. Ett aktivt företagande, inom branscher som har förutsättningar att verka, växa och starta nya företag i Halland är en viktig framgångsfaktor. Särskilt i svåra tider då vi vet att arbete och utbildning är en grundläggande förutsättning för att må bra som människa.

Vad använder vi skattepengarna till?
Intäkterna kommer genom skattekraft. Kostnaderna förbrukar vi genom att så effektivt och med rätt kvalitet ge vård, driva kollektivtrafik, påverka infrastruktur och skapa förutsättningar för och utöva kultur mm. Dessa kostnader ska också ses som investeringar i attraktivitet, dvs vi ska använda våra kostnader på ett sådant sätt att själva utförandet av regionala tjänster gör oss attraktiva. Kostnaderna ska också fördelas ur ett helhetsperspektiv – vad blir så bra som möjligt för så många som möjligt? Eller vad måste göras för att inte regionen ska komma till korta? Långsiktiga ska vi också vara förstås. Vi måste följa utvecklingen inom komplexa områden som vård och kollektivtrafik och samhandla med grannregionerna för att kunna klara vårt uppdrag.

Startskottet har gått för ett nytt regionår. Det känns både spännande och utmanande. Det är inte enkelt, men fantastiskt roligt att vara med på resan!

Lämna en kommentar

Att luta sig tillbaka för att se mer…

Ibland är det bra att luta sig tillbaka lite, få ekorrhjulet på avstånd och betrakta veckorna som gått. Det är mycket spännande som sker och som jag har förmånen att vara en del av.

I mitten av november arrangerade Region Hallands FoUU-enhet (forskning, utveckling och utbildning) en spännande fredag i Falkenberg. Vi som deltog fick ta del av många spännande projekt som har stor betydelse för hälso- och sjukvårdens, och inte minst samhällets, utveckling. Det var stor bredd men också ett djup som vi alla i Halland kan vara stolta över. Det goda samarbetet med Högskolan I Halmstad inom olika områden var också tydligt. Det är en fantastisk möjlighet som stärker hela Hallands utveckling.

Samma vecka var jag också med på en dag med Hallands kommuner, Socialdepartementet och Region Halland om det gemensamma arbetet med de mest sjuka äldre. Många deltagare kom till Falkenberg för att lyssna och bidra i det viktiga arbetet. Fantastiskt bra när vi i olika organisationer samlar oss i en gemensam process med invånarens fokus för ögonen och släpper vår egen organisation.

Dessutom arrangerade kommunerna i Halland tillsammans med regionen en eHälsa-dag där vi hade besök av SKLs processledare för utvecklingen av de digitala gemensamma stöden i vården och för patienterna. Det är ett nödvändigt gemensamt arbete för att använda IT i vården, dels för att hålla reda på all viktig information i vårdprocessen, men också för att bjuda in patienten mycket mer för att kunna påverka sin vård.

Det har också varit ett antal spännande möten med regiongrannar i söder och norr.  Fruktbart samarbete om den så viktiga infrastrukturen, kollektivtrafiken och omställningen för att möta upp arbetslöshet och stödja näringslivsutvecklingen. Samarbeta för att ta plats i EUs stödåtgärder genom att beskriva för staten vad vi vill tillsammans.

Tillbakablickar av det här slaget gör den breda bilden av allt Region Halland arbetar med och vill åstadkomma,  tydlig. De här samarbetena, den gemenamma kraften, att gå över organisationsgränserna – det är det som är förutsättningen för att kunna bidra till att skapa Halland – Bästa Livsplatsen.

Nu vill jag passa på att skicka ett – Tack för 2012 – det andra regionåret med många spännande och intressanta händelser!
En god jul och ett riktigt bra 2013!

Lämna en kommentar

Så blev jag också en patient

Att själv bli patient är intressant. Nu behöver ingen bli orolig. Fortfarande är jag skriven i Västra Götaland och har fått erfara att deras arbete med tillgänglighet nu börjar ge resultat. Så jag utnyttjade inte valfriheten för att få snabbare hjälp …

Jag gjorde många positiva erfarenheter och har mött stor välvilja och omtanke både inom operationsverksamheten och på min vårdcentral.

Jag vill berömma den kirurg som med god pedagogik och respektfull kontakt med mig befriade mig från min dysfunktionella gallblåsa, stenar och grus. Dessutom hade han en helhetssyn på min hälsa och tog ansvar för att diskutera andra iakttagelser inne i min kropp. Jag kände ansvarstagande, effektvitet och stor delaktighet.

”Glapp” utan sammanhållen journal
Men – det finns mycket att göra i processen och för helheten. Det finns ”glapp” mellan primärvårdens iakttagelser, prover och annat som är input till specialistvården. När det inte finns sammanhållen journalföring som i Halland, blir bristen på kommunikation i vårdprocessen uppenbar för patienten.

En konstig upplevelse är också att det som dokumenteras och rör min egen kropp, ägs och läses av alla andra än den som lever i kroppen, nämligen jag. Jag hade kunnat bidra med mycket under tiden från sjukskrivning till återbesök, om jag hade kunnat rapportera in i journalen hemifrån. Jag vet att detta är en omstridd fråga.

Självklart att få läsa
Just nu testas patientens tillgång till sin journal i Landstinget Uppsala under ganska stormiga diskussioner. För mig är det självklart att av respekt för individen och av etiska skäl så ska patient och/eller närstående ta del av journalen. Former och hantering tål att utvecklas.

Svensk sjukvård är i varje moment och åtgärd, säkerligen en av världens bästa. Men det är dags för nästa steg – att skapa en av de bästa vårdkedjor med riktigt bra överlämningspunkter mellan olika specialister och vårdnivåer. Det är dags att låta patienten hjälpa till och vara aktiv i vårdkedjan.

I Halland har vi sammanhållen journalföring, inte det modernaste och mest logiska systemet för användarna, men vi har en fördel ­- vi kan se mer av helheten för patienten. Det är en bra start!

7 kommentarer

Är det bra att vara stresstålig?

Ja, jag har varit frånvarande från bloggen ett tag. Hösten rivstartade och dygnets timmar har inte riktigt räckt för att skapa inspiration och tid för min blogg. Det fick mig att reflektera över begreppet ”stresstålig”. Jag tror att väldigt många anställningsannonser uttrycker just det som en önskvärd egenskap. Är det alltid önskvärt att vara stresstålig – och är det en egenskap överhuvudtaget?

Själv tål jag ganska många olika saker på en gång, utan att falla samman. Men pågår det en längre tid far min kropp, mitt sociala umgänge och glädjeämnen i livet mycket illa.
Är det då en önskvärd egenskap? Vad gör det med min förmåga att leda helhet och se väsentligheterna, sortera fram det jag kan påverka och lägga fokus på det?

Ibland förfaller jag själv till ett slags gnälligt tillstånd där statens, myndigheternas eller andra aktörers oförmåga blir det godas fiende. I sådana lägen hänvisar jag dåligt resultat eller skeenden till andra, som jag egentligen inte kan påverka. Det hindrar mig i situationen från att ta tag i det jag själv råder över och kan påverka just då.
Är det egentligen stresstålighet vi behöver, eller är det en förmåga att sortera det som är mest väsentligt och som jag kan påverka. Att kunna påverka sin egen situation är något vi vet är viktigt för att känna sammanhang och hanterbarhet.

Då är det avgörande att hjärnan sorterar fram det jag verkligen förfogar över och kan göra något åt. Det gör att jag mår bättre och leder mina medarbetare på ett bättre sätt.
Nej, jag tror att stresstålighet är ett alldeles för enkelt begrepp för att beskriva egenskaper och vad detta handlar om. Kanske handlar det mer om att ha möjligheten till en omgivning och situation runt sig i livet som vilar hjärnan i en komplicerad arbetssituation för att öka sorteringsförmågan när det verkligen gäller.

Det finns fina förutsättningar för en sådan omgivning i Halland. Det finns en fantastisk natur med inland, skog , sjöar och hav. Det finns ett ovanligt rikt och varierande kulturutbud och härliga närproducerade råvaror. Det finns där inom räckhåll för många och det använder jag själv för att hantera komplicerade perioder.

Varsågod – Halland Bästa Livsplatsen!

2 kommentarer

Väder, vind och förväntningar

Semestermånaderna har bjudit på en annan sort avkoppling än den förväntade. Regn, kyla och blåst manar liksom till andra upplevelser, än dem som förknippas med gassande sol. Då är det skönt att veta att batterierna laddas just av att göra någonting som man inte brukar göra i vardagen. Själv har jag fått ta del av Hallands fantastiska utbud av kultur och aktiviteter. Det är imponerande och jag tycker att vi kan slå oss för bröstet mycket tydligare i besöksnäringen. När man under en vecka lägger samman allt som händer i Halland, från Kungsbacka i norr till Laholm i söder, så kan man även utan sol få uppleva väldigt mycket!

Halland som varumärke
När man arbetar med varumärken så brukar man tala om att stärka ett företags varumärke med ett annat starkt positivt laddat varumärke. Det är det vi behöver göra tydligare i Halland. Genom att samlat visa vad de olika kommunernas varumärken kan erbjuda, så kan vi stärka hela Halland och vår attraktionskraft som destination. Detta förtar inte ambitionen att varje kommun förstås vill vara ett starkt varumärke i sig, utan förstärker också kommunernas varumärke.

Besökarnas upplevelser får spridning
Som besökare till en destination har man förväntningar. Inte bara på de aktiviteter man väljer ut utan på exempelvis mat, boende, kollektivtrafik, vägar och bemötande. Det är när vi uppfyller de förväntningarna och lite till som vi stärker varumärket. I Halland finns det många entreprenörer som tar vara på det Halland har att erbjuda och skapar oväntade överraskningar. Som turist tar man med sig upplevelser och erfarenheter hem och kanske sprider dem till vänner och arbetskamrater. Det vi visar upp för besökare, de förväntningar vi infriar under sommaren, bygger bilden av Halland som bästa livsplatsen. Vem vet vad en sommarbesökare återkommer med, och i vilken roll?

Nu startar den nya terminen!
Nu är det i alla fall ”ny termin” och det är lite som skolstart. Man värjer sig innan, men sen är det ganska skönt att komma igång!

Lämna en kommentar