Sidverktyg

Regionfrågan, vad handlar det egentligen om?

Hur landet bäst ska organiseras handlar förstås ytterst om politik. Sittande regering har väckt frågan och tillsatt en kommitté för att ta fram ett förslag till en förändrad indelning av Sveriges administrativa organisation till färre och större regioner. Det är inte första gången som frågan är uppe, utan den har väckts historiskt ett antal gånger, även av andra regeringar.

De som berörs och ”drabbas” av en förändrad indelning är förstås invånarna i Sverige. Dessvärre är det mycket lite invånarfokus i förslaget, det så kallade delbetänkandet som kom från den av regeringen utsedda ”Indelningskommittén”.

Varför är inte alla överens om att detta är en bra idé?
Varför ställer inte alla politiker sig bakom uttalanden som ”Landets obalanser kommer bara att öka om vi inte inför stora regioner”?

Kanske beror det på att många känner sig otrygga med hur just deras del av landet kommer att göra sin röst hörd i en storregion. Indelningskommittén föreslår att Värmland, Västra Götaland och Halland tillsammans ska bilda en storregion. Hur ser då de grundläggande förutsättningarna ut för att stödja utveckling ut i de tre nuvarande regionerna – jo väldigt, väldigt olika. Vilka förutsättningar blir bättre av att dessa tre regioner slås samman? Hur skulle Värmlands behov av bättre kommunikationer samt nära vård på landsbygden tillgodoses bättre i en storregion? Hur skulle Hallands stora inflyttning och tillväxt kunna användas bättre för att fortsatt bidra till Sveriges framgång? Hur skulle förutsättningarna för att öka integration, arbetstillfällen och trygghet i storstaden Göteborg förbättras och uppmärksammas i en storregion?

Alla dessa frågor har ännu inte besvarats av Indelningskommittén och sittande regering. När man inte i kommuner och regioner får svaret på dem, är det också svårt att se motivet till den stora omorganisation som en sammanslagning skulle innebära.  Det är lätt att tappa fokus på just dessa samhällsfrågor som vi dagligen arbetar med. Sjukvårdens utveckling handlar allt mer om mer vård nära och koncentration av den mest högspecialiserade på 1-3 universitetssjukhus i Sverige.

Synen på utveckling
Det handlar kanske allra mest om hur man i dagens moderna digitaliserade samhälle ser på utveckling. Kommer utveckling uppifrån genom att man planerar och fattar beslut? Eller, är det så att utvecklingskraft kommer underifrån? Det vill säga genom att finnas nära invånarnas dagliga verklighet och utifrån de behov som uppstår skapa förutsättningar som är anpassade till just den delen av landet där invånarna finns?

Varför går det så bra för Halland? Jo, vi har en god inflyttning som skapar god utveckling och tillväxt. Varför har vi då en så stor inflyttning? Jo, för Hallands fantastiska läge mitt emellan två stora tillväxtområden i Sverige som håller på att växa samman till ett. Här är vi bra på att ta tillvara på det gynnsamma läget och skapa goda förutsättningar för gemensam utveckling tillsammans med kommuner, organisationer, företag, civilsamhälle och länsstyrelse där vi sätter invånarens behov i centrum. Utan krånglig byråkrati. De som bestämmer – våra direktvalda politiker – kan omfamna vår verklighet och genom att finnas nära våra invånare kan de direktvalda fatta kloka beslut. Utan att styra indirekt genom så kallade kommunalförbund (som man har i de stora regionerna).

Vi samverkar inom olika områden med olika partners utanför Halland. Med vissa partners i hela södra Sverige för kollektivtrafik (dvs det är INTE bara Västra Götaland och det är INTE Värmland), med andra för vårdens utveckling (och det är INTE bara Västra Götaland och det är INTE Värmland) osv. Varje utvecklingsfråga har sin logik men vi utvecklar utifrån våra invånares vardag.

Vad handlar det om?
Så vad handlar regionfrågan egentligen om, jo om ideologi eller kanske ledningsfilosofi. Tror vi att allting leds genom att styra uppifrån eller tror vi att den nya världen leds genom att ta kraften underifrån genom delaktighet.

Detta tror jag att frågan egentligen handlar om. Och vad vi tror i Halland, både våra folkvalda politiker och även jag själv, det är på våra invånare.