Sidverktyg

Framtidsarbetet visar vägen – nu ska det spridas

Runt om den halländska vården arbetas det just nu på olika sätt med Region Hallands stora Framtidsarbete. Och vi ser många lovande resultat, när vi nu prövar nya sätt att ännu bättre möta invånarnas önskemål och behov.

En grundläggande tanke är att rätt händer ska göra rätt saker. Att vi ska använda våra medarbetares kompetens på bästa sätt. Och att vi, mer än i dag, ska anpassa oss efter patientens väg genom vården. Vi behöver till exempel vara många när det kommer många patienter. Patientflöden varierar mellan tid på dagen, veckan, månaden och över året. Det kan låta självklart, men även om den halländska vården är bra och ofta ligger i topp i nationella jämförelser finns det mycket vi kan utveckla vidare.

Pilotprojekt
I flera pilotprojekt har olika nya modeller nu testats. Till exempel har sjuksköterskor kunnat avlasta läkare med en del av deras arbete och på det viset frigjort tider för fler läkarbesök. I andra projekt tar medarbetare, som tidigare jobbat med städning, över det vi kallar ”vårdnära service” och avlastar undersköterskor och sjuksköterskor i arbetsuppgifter, vilket gör att de i sin tur får mer tid att möta och vårda sina patienter. Genom nya sätt att lägga scheman har man på andra håll fått bättre kontinuitet i personalgrupperna och man har också arbetat med att utveckla hur ronderna går till.

Listan kan göras lång över goda exempel som kommit fram i Framtidsarbetet. Exempel som visar på att nya sätt att tänka och lägga upp jobbet ger bättre kvalitet och bemötande. Nu finns modeller och mallar som utvecklats av medarbetarteam och nu ska vi dra nytta av det här arbetet på bred front. Vi har till exempel utvecklats regiongemensamma metoder för hur kompetensväxling ska gå till och för hur vi, ännu bättre än i dag, kan planera vår verksamhet efter patientflödena. Och allt detta ligger väldigt väl i linje med den nya Hälso- och sjukvårdsstrategi som just nu är på väg fram för politiskt beslut i höst.

Det finns många fördelar när rätt händer gör rätt saker och våra medarbetare i olika professioner får möjlighet att jobba med det de är bäst på. Det viktigaste är att kvaliteten ökar och bemötande blir bättre. Patienterna känner sig bättre omhändertagna och bemötta och blir nöjdare. En annan viktig effekt som vi ser är att medarbetarna känner större tillfredsställelse i sitt arbete. Allt detta ger bättre resursutnyttjande och i förlängningen syns det på ekonomin.

Framtidens utmaningar
En ödesfråga för den halländska vården, liksom för vården i övriga Sverige, är att kunna rekrytera nya medarbetare och behålla de vi redan har. Antalet nya medarbetare som kommer ut ur utbildningssystemen räcker i många yrkeskategorier inte till för att ersätta de stora pensionsavgångar som väntar. Då blir det än viktigare att kunna erbjuda goda arbetsplatser där du som medarbetare känner att du får jobba med det du är bäst på. I detta är Framtidsarbetets utvecklingssatsningar en viktig pusselbit.