Sidverktyg

Vilka resurser de är…

Under hösten blev asylinvandringen det ständiga samtalsämnet och huvudnyhet i media i stort sett dagligen. Allt fler människor var tvungna att fly krig och förtryck. Fly för sina liv. En liten del av dem kom till oss här i Sverige och i Halland. En liten del, men ändå så många på en gång att det satte press på vår förmåga att ta emot.

Många medarbetare i Region Halland och i de myndigheter och organisationer vi samarbetar med har gjort fantastiska insatser för att göra det möjligt att på ett så bra sätt som situationen tillåter ta emot människor i väntan på besked om de får stanna i Sverige eller inte. Utöver myndigheter och det officiella Halland har massor av frivilliga, genom organisationer eller som privatpersoner, gjort stora insatser i insamlingar, språkcaféer, manifestationer och på många andra sätt. Det är imponerande.

När jag skriver detta kommer det färre asylsökande till oss och vi går in i ett annat skede. Vi ska fortsätta att ta hand om dem som kommit och kommer, men minst lika viktigt är att vi fortsätter att utveckla arbetet med integrationen.

Vi hade, redan när trycket i asylfrågan ökade i höstas, arbetat en hel del med detta. Bland annat genom att kartlägga hur processen ser ut och var det kan haka upp sig. Var finns grindar och hinder som vi kan ta bort? Samarbetet mellan olika myndigheter som är inblandade har blivit tätare och för egen del har vi i regionen startat en särskild utbildning för läkare som kommer hit. De ska få språket och praktik för att så snabbt som möjligt kunna få möjligheter att utöva sitt yrke i Sverige. Vi har börjat med två grupper med i huvudsak läkare, och om det går bra kan vi komma att utöka till andra yrkesgrupper inom vården.

För de som kommer hit är resurser som vi inte får lov att slarva bort. Det handlar om människor med stor kapacitet och drivkraft som har trotsat faror och utmaningar och tagit sig hit. Många av dem är mycket välutbildade. Det är människor som Sverige och Halland behöver för sin fortsatta utveckling. Och det gäller att vi gör deras väg in i det svenska samhället och arbetslivet så kort och smidig som möjligt. Deras väntan på att komma in i samhället är ett lidande för dem och förspilld tid för oss andra som behöver dem.

Jag tror att vi kommer att fixa detta på ett utmärkt sätt. Dels genom smidigare arbete i alla olika myndigheter, och inte minst på grund av det stora engagemang som människor visar. Privatpersoner som vecka efter vecka möter nyanlända på språkcaféer, arbetsplatser som öppnar upp för praktikanter, bygdeföreningar och kyrkor som bjuder in och välkomnar.

Jag tror att det handlar om att våga. Våga tänka på nya sätt. Våga öppna upp och inte bli rädd för det som är annorlunda. Se möjligheterna med all ny kompetens och nya influenser som kommer till oss. Att se all den drivkraft som finns och våga använda den. Och vi kan bara göra det tillsammans – Sverige tillsammans!