Sidverktyg

Sjukhusvården i backspegeln och framåt

Hur ser vården i Halland ut år 2115? Det kan ingen veta, men jag är alldeles övertygad om att det kommer att se helt annorlunda ut.

Hallands sjukhus Halmstad fyller ju, som du säkert läst på annat håll, 100 år nu i oktober. Det högtidlighålls på många olika sätt och har gett mig anledning att fundera över tidens gång.

Tänk om Gustav Dahlgren, den ensamme (!) lasarettsöverläkare, som tjänstgjorde på sjukhuset då det var nybyggt anno 1915, hade kunnat se dagens moderna sjukhusvård. Ballongvidgning av kranskärl som räddar halländska hjärtan. Det lilla, lilla alldeles för tidigt födda barnet som får ett gott liv tack vare avancerad neonatalvård. Robotar som ger kirurgerna helt nya möjligheter och en hel rad andra behandlingar och läkemedel som ingen ens kunde drömma om år 1915, som vi i dag tar för givna.

Ambulanser som fungerar som intensivvårdsavdelningar på hjul hade säkert imponerat på lasarettsöverläkaren, liksom det allt tätare samarbetet mellan vård i hemmet, på vårdcentralen, på sjukhuset och på universitetssjukhusen hos våra grannar i norr och söder.

Troligen hade han också förvånats över hur många kollegor (dessutom kvinnliga…) han skulle haft i dag på sjukhuset, och hur yrkesrollerna förändrats genom åren. Hur nya yrken och kompetenser vuxit fram, hur specialistutbildade sjuksköterskor har ansvar för uppgifter som läkare tidigare utförde, och hur hierarki och ordergivning ersatts av teamarbete med patientens fokus.

En fantastisk utveckling
Sjukhusvården har genomgått en fantastisk utveckling de senaste hundra åren, inte minst i Halland där vi ju kan glädja oss över att ligga mycket bra till både vad gäller tillgänglighet till vård och de medicinska resultaten när vården i Sverige jämförs.

Hur ser det ut framöver då? Vi bygger vidare på en stabil grund när vi utvecklar framtidens vård. Jag tror att det kommer att handla mycket om att få till en ännu bättre samverkan mellan olika delar av vården.

Jag tror också att vi kommer att förändra synen på var vården erbjuds för olika sjukdomar. Det som görs ofta och är vanligt ska finnas nära, men för ovanligare behandlingar ska vi fördela arbetet på nya sätt. Det handlar om kvalitet. För att det ska bli riktigt bra behöver en läkare eller ett team av vårdpersonal behandla ett visst antal patienter per år. Jag skulle själv inte vilja bli omhändertagen av ett team som tidigare bara har träffat på någon eller några andra patienter med ”min” sjukdom. Då reser jag hellre en bit för att få vård av de riktiga specialisterna…

Vi har redan börjat kraftsamla sjukhusvården genom att förlägga vissa behandlingar till ett sjukhus i regionen. Den utvecklingen kommer säkert fortsätta. En del av de mer specialiserade behandlingarna ska vi säkert fortsätta att samarbeta om med andra regioner och universitetssjukhus, och i en framtid kanske vi också ser ett utökat samarbete på europanivå om de riktigt ovanliga sjukdomarna.

Samtidigt ska vi se till att det vanliga, det som sker ofta, finns nära. Kanske på ditt närmaste sjukhus, i närsjukvården eller i den kommunala vården. Eller varför inte, ett och annat digitalt videomöte?

Vi måste se till att de administrativa gränser som finns mellan till exempel kommuner, närsjukvård och sjukhus inte ställer till det, utan att vi tillsammans ger den bästa vården vid varje givet tillfälle. Så bygger vi en hälso- och sjukvård som även i morgon bidrar till att Halland är den bästa livsplatsen.