Sidverktyg

Bilden gick rakt in i hjärtat

Sällan har väl ordspråket ”En bild säger mer än tusen ord” varit sannare. Jag tänker på den skakande bilden av Aylan, treåringen som mötte döden i Medelhavet när han och hans familj sökte en bättre framtid, fjärran från krigets Syrien. Du har säkert sett den.

Vilka krafter denna bild har satt i rörelse. Trots att vi väl alla visste om den pågående flyktingtragedin var det som om just bilden på Aylans livlösa kropp var det som öppnade våra ögon. Den tog sig igenom våra skyddsbarriärer och väckte oss…

När jag skriver detta är tidningar och andra medier fulla av berättelser om hur du och andra ”vanliga” människor nu vill hjälpa medmänniskor på flykt. Med pengagåvor i olika insamlingar, med kläder, hygienartiklar och vattenflaskor till dem som lyckats nå Sverige och på tusen andra sätt.

Det värmer i hjärtat att se. Nu gäller det att vi är uthålliga, för det här engagemanget, och viljan att ta emot och att hjälpa, kommer att behövas länge.

Nästa steg, när de allra första basbehoven är täckta för människor som flyr hit till oss, är att se till att de byråkratiska processerna flyter på så bra som möjligt. I Region Halland, tillsammans med aktörer i Halland, tittar vi nu närmare på och kartlägger asylprocessen för att se vad som kan göras smidigare. Vi kommer också att jobba vidare med att kartlägga integrationsprocessen. Vi justerar också den halländska tillväxtstrategin och förtydligar integrationens betydelse för vår framtida utveckling.

Det handlar om hur vi på regionen och på andra myndigheter agerar, men minst lika viktiga är alla övriga krafter i samhället: företag, föreningar, trossamfund, privatpersoner. Att bli insläppta i vårt svenska samhälle är avgörande för de människor som kommit hit för att starta ett nytt liv. Att få språk och vänner, att lära känna hur vi som redan bor här fungerar och tänker, våra seder och bruk. Att sedan komma in på arbetsmarknaden och kunna bidra till det gemensamma goda. Det är viktigt för dem som kommer, men minst lika viktigt för oss som redan bor i detta lilla lugna hörn av världen.

Vi jobbar också med att lära oss hur vi ännu bättre än i dag kan fånga upp all den kompetens som människor från olika krishärdar i världen för med sig. Vi behöver dem nämligen för att samhället ska fungera, idag såväl som i morgon. Den svenska befolkningspyramiden är ”skev” och allt färre ska ta hand om allt fler i en nära framtid. Vi behöver fler hjälpande, kunniga händer i vård, skola och omsorg, mer kunnande, kompetens och kontakter i näringslivet.

På det personliga planet tror jag att vi som redan bor här har allt att vinna på att vara välkomnande och göra vad vi kan för att möjliggöra integrationen. Jag hör många ”ur-hallänningar” från olika håll i regionen berätta om hur mycket de själva har fått ut av att vara med i någon av de aktiviteter som ordnas, till exempel språkcaféer av olika slag, att arrangera fritidssysselsättningar och att öppna hemmet för en vän-familj från annat land. Nya sätt att tänka, kultur som de inte hade mött innan, nya smaker på bordet och nya bilder av världen.

I vår värld blir gränserna allt mindre betydelsefulla, och vi har allt att vinna på att öppna oss mot världen – och att släppa in världen när den knackar på vår dörr. Jag tror det handlar om att våga välkomna det som är annorlunda och där behöver vi kanske hjälpa varandra att komma över de första rädslorna. För det är när vi alla tillsammans jobbar mot gemensamma mål som de riktigt stora förbättringarna kan ske.