Sidverktyg

Sommar

För mig och säkert många fler är svensk sommar oslagbart. Det gröna, skira i naturen blandat med blått vatten och pastellfärgade sommarblommor är underbart.

Något annat som, i alla fall för mig, är starkt förknippat med sommar är Almedalsveckan – det stora minglet på Gotland där vi får ta del av både nyheter, politiska utspel och nya tankar. I år nåddes vi till exempel av nyheten att det utsetts två personer som får uppdraget att under året komma med nya förslag om region- och länsindelning i Sverige.

Hallands starka synpunkt i frågan har varit att de boende och verkande i en region eller i ett län själva är med och kommer fram till hur framtida gränsdragningar bör dras. En ståndpunkt som man kunde höra fler föra fram under Almedalsveckan. Men fortfarande används antalet invånare som en slags måttstock på hur stor eller liten en region kan vara. För mig är det både ologiskt och onyanserat med ett numerärt fokus, snarare än vad det är för uppdrag och frågeställningar en region förväntas lösa åt regeringen.

Förutsättningarna för att kunna lösa det regeringen vill att vi bidrar med till Sveriges utveckling, varierar ju på många olika sätt. En tillväxtregion, som Halland, har en typ av utmaningar, medan ett ”utflyttningsområde” har helt andra förutsättningar för att kunna lösa uppdraget. Det handlar om så mycket mer än om hur många man är: Hur bor invånarna i ett område, tätt eller glest? Hur ser den befintliga infrastrukturen ut? Har man inflyttning eller utflyttning? Vilken företagsstruktur finns och vilken grund för arbete ger den? Vilken hälsostatus har ett område och vilka livsvillkor råder i stort?

Det ska bli spännande att följa arbetet med region- och länsindelningen framöver.

Nu tar bloggen semester en månad och jag önskar att alla under dessa sommarmånader får chansen att uppleva en sommar som har betydelse för just dig och din avkoppling. Själv kommer jag att börja min semester med att lyssna ikapp alla sommarpratare som jag missat under den första delen av sommaren.

Glad sommar!