Sidverktyg

Tillsammans bygger vi en ny helhet

Det är ett stort arbete vi har tagit på oss. Att skapa ett nytt, förändrat sjukvårdssystem som med helhetstänkande förbättrar patientens väg genom vården. Det är ett stort arbete, men det är alldeles nödvändigt.

Ekvationen går nämligen inte ihop när vi hallänningar blir äldre, när vården kan göra allt mer för oss allt högre upp i åren och när kostnaderna ökar. Faktiskt mer de sista åren i Halland än i övriga Sverige.

Vi har satt igång ett stort arbete med stora ambitioner. Vi ska öka kvaliteten i den redan goda halländska vården ytterligare. Och det är ofta bevisat att med ökad kvalitet sjunker kostnaderna. Det kostar när vi i vården gör fel eller inte får ordning på våra processer – det kostar mycket mänskligt lidande men också stora resurser.

Det handlar alltså om att patientens väg genom vården ska göras så smidig som möjligt. Har ni inte jobbat med det förut, kanske du som läser det här tänker?

Det vi gör nu, och som faktiskt inte gjorts tidigare, är att vi kommer att arbeta med hela vården samtidigt. Om jag ser till den organisation som jag leder på tjänstemannasidan – Region Halland – så görs det varje dag massor av gott arbete. Och det sker mycket utveckling. Men – och det här blev väldigt klart i den nulägesanalys som presenterades för en tid sedan – vi jobbar för mycket i våra olika stuprör och vården blir därmed för fragmenterad.

Och allt måste hänga samman. Det hjälper till exempel inte om man i en del av vården utvecklar sitt sätt att jobba om man inte tar hänsyn till vad det får för konsekvenser för de andra delarna. Det uppstår flaskhalsar och problem och effekten riskerar att utebli. Trots framgång på ett ställe höjs inte kvaliteten på helheten.

För det är ju helheten för patienten som är det viktiga. Som invånare, patient och närstående är jag nog ganska ointresserad av hur samhället valt att organisera sig. Om du som möter mig och ska bota, lindra eller trösta jobbar i vård som är privat eller offentligt driven, kommunal eller i regionens regi? Om det kallas närsjukvård, psykiatri, sjukhusvård eller högspecialiserad regionvård…

Och – vi ser också att det ofta är i skarvarna och överlämningarna mellan olika delar av vården som misstagen sker och det brister i kvaliteten.

Så vi MÅSTE få det att hänga ihop bättre. Och vi ska arbeta med patientens process, inte efter hur vi valt att rita upp våra organisationer.

Den genomlysning vi nu gjort visar på en rad förbättringsområden i en vård som faktiskt redan ligger i framkant i landet.

Fördelningen av arbetet kan utvecklas. I dag gör våra sjuksköterskor en hel del uppgifter som kunde utföras av till exempel undersköterskor eller olika stödfunktioner. Vi vet, för vi har frågat dem. På samma sätt lägger läkare en inte oansenlig tid av sin arbetsvecka på jobb som kunde göras av sjuksköterskor, medicinska sekreterare och andra.

Stödsystem och kunskapsspridning måste bli bättre. Vi ska se till att IT-systemen stödjer arbetet och att vi kan ta bort onödig administration och irritation. Vi måste också bli bättre på hur ny kunskap sprids i våra organisationer. De som möter patienterna ska ha tillgång till det bästa kunskapsstödet, oavsett var i vården de jobbar.

Det handlar också om ledning och styrning. De mål politiken beslutat om ska genomsyra hela organisationen, och följas upp med relevanta indikatorer. Vi behöver fortsatt utveckling för våra chefer och ledare som ska ha bra förutsättningar för att arbeta enligt det nya.

Helt centrala i det stora omtag vi nu ska göra är naturligtvis alla de kompetenta och hängivna medarbetare som finns i den halländska vården, antingen de jobbar hos oss i Region Halland, i kommunerna eller hos någon privat vårdgivare. För det är i medarbetarnas engagemang och kunskaper som lösningarna finns. Och den dialog som är en så viktig del i den nyligen presenterade nulägesanalysen ska fortsätta.

När nulägesanalysen nu är klar så ska vi prata om den i olika forum runt om i regionen. Våra förtroendevalda tog idag beslut om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas – en sorts grovskiss kring vad vi ska göra och när. Att förnya och omforma ett vårdsystem är inget snabbjobb utan ett träget, tålmodigt arbete på alla nivåer och det kommer att ta flera år.

Så räkna med att jag kommer tillbaka till det i kommande blogginlägg…