Sidverktyg

Hur integrerad är du? Hur integrerad är jag?

Vi pratar mycket om integration i Halland och i vår egen organisation – Region Halland. Om att ta vara på alla människors erfarenheter och kompetens. Om att tillsammans skapa ett samhälle där alla får plats och kan vara med och bygga den Bästa Livsplatsen.

Vi i regionen håller just nu på att uppdatera vår tillväxtstrategi och då är frågor om social hållbarhet och hälsa i fokus. För vad hjälper det om vi får hjulen att snurra snabbare här i Halland, om fler flyttar in och fler får arbete om vi på samma gång blir sjuka, eller om en del av invånarna hamnar utanför allt det goda som finns här?

Tillväxtstrategin kommer, när den nu går in på sitt andra år, att förstärkas med strategier och prioriteringar som gör Halland till ett mer socialt hållbart samhälle, och det är viktigt.

För en tid sedan fördes mycket intressanta samtal i det halländska inlandet. På det andra Ästad Forum – en mötesplats för framtidsdialog – kunde olika delar av det offentliga Halland möta företag och organisationer för fortsatta diskussioner om hur vi med gemensamma krafter kan utveckla Halland.

Det blev väldigt givande möten där viktiga frågor belystes och lyftes. Integrationen var en av dem, och jag tror att det var många öron och ögon som öppnades när vi delade erfarenheter med varandra.

I fjol på samma forum var fokus bland annat arbetstillfällen för ungdomar. När vi nu träffades igen kunde vi konstatera att en hel del hänt. Företagare berättade till exempel om hur de jobbar på nya sätt och att det vi pratade om för ett år sedan inspirerat dem till större socialt ansvarstagande. Det finns en stor kraft i att mötas och dela perspektiv och tänka klokt tillsammans.

Ibland är samtalet om integrationen allt för enkelsidigt tycker jag. Integration handlar inte bara om att de som av olika anledningar söker sig hit ska ta sig in i det svenska samhället. Det handlar också om hur vi öppnar upp och släpper in, och om hur vi själva integreras i en ny verklighet, där gränser blir mindre viktiga och kontakterna med en allt större omvärld allt mer betydelsefulla. Nya perspektiv som bidrar till framgång och innovation.

I Region Halland jobbar vi på många sätt för att vår region och vårt samhälle ska bli mer inkluderande. Det gör vi inte bara av humanistisk välvilja eller för att vi är en speciell sorts ”fina människor”. Sanningen är den att Halland inte har råd att låta bli.

Jag tänker till exempel att vi från regionen, och andra arbetsgivare, i den bästa av världar, redan på asylboendet hade kunnat få kontakt med de sjuksköterskor och läkare och övriga människor med kompetens Halland behöver i dag och i morgon. Att vi skulle kunna vara med och hjälpa dem in i samhället och i jobb, till nytta både för individen och samhället.

Ett Halland som sluter sig och inte tar vara på all den kompetens och de erfarenheter som vi har tillsammans, oavsett vilka vi är eller varifrån vi kommer, blir ett fattigare Halland som ofelbart hamnar på efterkälken.

Region Halland spelar en viktig roll genom att skapa mötesplatser som främjar samarbete kring de här frågorna. Tillsammans med Länsstyrelsen kommer vi att starta Integrationsrådet. En mötesplats som ska fokusera på hur vi får bäst effekt av det arbete som görs av berörda statliga myndigheter, kommunerna, näringsliv och organisationer och alla andra goda krafter som finns i samhället. Utifrån mötesplatsen knyts arbetsgrupper mellan våra organisationer som ska utveckla vårt gemensamma arbetssätt.

Att mötas och byta perspektiv med varandra är viktigt. Det upplever vi på Ästad Forum. Men viktigt är också vilka som finns med runt bordet. En tanke jag nu har är att vi måste bli ännu bättre på att se vilka som inte är där. Vilka perspektiv vi går miste om vi som brukar mötas? Vi behöver möta andra än vi vanliga, vi behöver nya perspektiv!