Sidverktyg

A better place to live!

Denna vecka hälsar vi cirka 300 personer från Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland, Norge, Danmark och Sverige välkomna till Halland. Tillsammans med Halmstad kommun är Region Halland nämligen värd för den gemensamma konferensen för Nordsjökommissionen (en politisk samarbetsorganisation) och EU:s Nordsjöprogram. Konferensen hålls varje år någonstans i Nordsjöregionen och i år för första gången i Halland. Temat för årets konferens är passande nog ”A better place to live”.

Vilka möjligheter skapar värdskapet för konferensen för Halland? Jag ser det som ett utmärkt tillfälle att visa upp Halland som geografiskt område, mitt emellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi tre regioner drygt 3,2 miljoner invånare och står för en stor andel av Sveriges BNP. Utan sydvästra Sverige skulle nationen ha det svårare. Vi är porten till Europa med allt vad det innebär av möjligheter, inte minst samarbete.

Genom arrangerade studiebesök kommer vi att visa upp samarbeten i Halland mellan olika aktörer. Högskolan står värd för ett särskilt studiebesök tillsammans med regionen. Min förhoppning är att påverka aktörer och politiker att se, och vilja satsa på, en framgångsrik region som har många goda exempel att visa upp. En annan möjlighet som värdskapet och konferensen ger är att knyta nya kontakter med andra regioner, som tänkbara samarbetspartners. Halland har mycket att bidra med, men också mycket att lära av andra.

I fokus under konferensen står bland annat innehållet i EU:s nästa programperiod 2014-2020. Region Halland har det statliga uppdraget att delta i förslagsskrivningarna till Sveriges regering, som i sin tur lyfter våra förslag i EU. Vi samarbetar väl med både Skåne och Västra Götaland för att få skrivningar i programmen som gynnar Hallands och sydvästra Sveriges möjligheter och behov av att ta del av EU-medel.

I Nordsjöprogrammet kommer troligen ”Innovation” och ”Miljö” att bli fokusområden under nästa programperiod. Det finns ett stort och brett engagemang hos våra regionpolitiker i dessa frågor, så här ska vi hålla oss framme. I regionens budget, som nu ligger som beslutsförslag från majoriteten till regionfullmäktige, beskrivs vikten av ett hållbart samhälle. Jag tror att de delarna även kommer att beröras i oppositionens budget och det är frågor som enar de flesta.

Kan Halland med EU-medel, och på andra sätt, tillsammans med olika aktörer främja innovationer som ger nyföretagande och arbete, så bygger det social hållbarhet. Kan också företagandet och tillväxten vara miljömässigt hållbar så borgar det för – Bästa livsplatsen!