Sidverktyg

Nytt år med nya och gamla utmaningar

Regionen arbetar mer och mer utifrån attraktivitetstanken. Hur kan regionen skapa förutsättningar för attraktivitet? Så att människor vill bo, leva, arbeta, starta företag, driva företag och vistas i Halland? Vad är de viktigaste drivkrafterna för att vara attraktiv som region?

Det är inte alltid regionen själv som vet, utan svaret på frågan ligger snarare hos invånare, aktörer, och företag,  som kan beskriva varför man vill vara i Halland och vilka förutsättningar man behöver. Vi kan inte agera utan att samverka med såväl regioner och län mot Öster, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi vill ju i Halland vara en del av ett attraktivt sydvästra Sverige. Vi vill bidra till att vår del av Sverige stärker hela bilden av Sverige, i ett europeiskt och internationellt perspektiv.

Bygga en kunskapsplattform
Arbetet med att bygga en kunskapsplattform, för att ur olika perspektiv belysa attraktivitet, är påbörjat och kommer att pågå under 2013 och 2014. Detta för att skapa regiongemensamma underlag för regionalpolitiken inför nästa mandatperiod. Nu är det halvtid i första mandatperioden i regionen. Det börjar bli tydligare vad den regionala rollen innebär. Det handlar ju inte om att ta över någon annans roll, utan om att hitta den regionala processen utifrån vårt uppdrag från staten, och utifrån förtroendet som invånarna har givit våra förtroendevalda, att bilda region.

Intäkter och kostnader
Regionen arbetar både med ”intäkter” och ”kostnader”. Vi har ett tydligt ansvar att bedriva förutsättning för tillväxt, att samordna och öppna upp samarbeten som bidrar till att aktörer i Halland kommer nära varandra och samhandlar. Ett aktivt företagande, inom branscher som har förutsättningar att verka, växa och starta nya företag i Halland är en viktig framgångsfaktor. Särskilt i svåra tider då vi vet att arbete och utbildning är en grundläggande förutsättning för att må bra som människa.

Vad använder vi skattepengarna till?
Intäkterna kommer genom skattekraft. Kostnaderna förbrukar vi genom att så effektivt och med rätt kvalitet ge vård, driva kollektivtrafik, påverka infrastruktur och skapa förutsättningar för och utöva kultur mm. Dessa kostnader ska också ses som investeringar i attraktivitet, dvs vi ska använda våra kostnader på ett sådant sätt att själva utförandet av regionala tjänster gör oss attraktiva. Kostnaderna ska också fördelas ur ett helhetsperspektiv – vad blir så bra som möjligt för så många som möjligt? Eller vad måste göras för att inte regionen ska komma till korta? Långsiktiga ska vi också vara förstås. Vi måste följa utvecklingen inom komplexa områden som vård och kollektivtrafik och samhandla med grannregionerna för att kunna klara vårt uppdrag.

Startskottet har gått för ett nytt regionår. Det känns både spännande och utmanande. Det är inte enkelt, men fantastiskt roligt att vara med på resan!