Sidverktyg

Att luta sig tillbaka för att se mer…

Ibland är det bra att luta sig tillbaka lite, få ekorrhjulet på avstånd och betrakta veckorna som gått. Det är mycket spännande som sker och som jag har förmånen att vara en del av.

I mitten av november arrangerade Region Hallands FoUU-enhet (forskning, utveckling och utbildning) en spännande fredag i Falkenberg. Vi som deltog fick ta del av många spännande projekt som har stor betydelse för hälso- och sjukvårdens, och inte minst samhällets, utveckling. Det var stor bredd men också ett djup som vi alla i Halland kan vara stolta över. Det goda samarbetet med Högskolan I Halmstad inom olika områden var också tydligt. Det är en fantastisk möjlighet som stärker hela Hallands utveckling.

Samma vecka var jag också med på en dag med Hallands kommuner, Socialdepartementet och Region Halland om det gemensamma arbetet med de mest sjuka äldre. Många deltagare kom till Falkenberg för att lyssna och bidra i det viktiga arbetet. Fantastiskt bra när vi i olika organisationer samlar oss i en gemensam process med invånarens fokus för ögonen och släpper vår egen organisation.

Dessutom arrangerade kommunerna i Halland tillsammans med regionen en eHälsa-dag där vi hade besök av SKLs processledare för utvecklingen av de digitala gemensamma stöden i vården och för patienterna. Det är ett nödvändigt gemensamt arbete för att använda IT i vården, dels för att hålla reda på all viktig information i vårdprocessen, men också för att bjuda in patienten mycket mer för att kunna påverka sin vård.

Det har också varit ett antal spännande möten med regiongrannar i söder och norr.  Fruktbart samarbete om den så viktiga infrastrukturen, kollektivtrafiken och omställningen för att möta upp arbetslöshet och stödja näringslivsutvecklingen. Samarbeta för att ta plats i EUs stödåtgärder genom att beskriva för staten vad vi vill tillsammans.

Tillbakablickar av det här slaget gör den breda bilden av allt Region Halland arbetar med och vill åstadkomma,  tydlig. De här samarbetena, den gemenamma kraften, att gå över organisationsgränserna – det är det som är förutsättningen för att kunna bidra till att skapa Halland – Bästa Livsplatsen.

Nu vill jag passa på att skicka ett – Tack för 2012 – det andra regionåret med många spännande och intressanta händelser!
En god jul och ett riktigt bra 2013!