Sidverktyg

Så blev jag också en patient

Att själv bli patient är intressant. Nu behöver ingen bli orolig. Fortfarande är jag skriven i Västra Götaland och har fått erfara att deras arbete med tillgänglighet nu börjar ge resultat. Så jag utnyttjade inte valfriheten för att få snabbare hjälp …

Jag gjorde många positiva erfarenheter och har mött stor välvilja och omtanke både inom operationsverksamheten och på min vårdcentral.

Jag vill berömma den kirurg som med god pedagogik och respektfull kontakt med mig befriade mig från min dysfunktionella gallblåsa, stenar och grus. Dessutom hade han en helhetssyn på min hälsa och tog ansvar för att diskutera andra iakttagelser inne i min kropp. Jag kände ansvarstagande, effektvitet och stor delaktighet.

”Glapp” utan sammanhållen journal
Men – det finns mycket att göra i processen och för helheten. Det finns ”glapp” mellan primärvårdens iakttagelser, prover och annat som är input till specialistvården. När det inte finns sammanhållen journalföring som i Halland, blir bristen på kommunikation i vårdprocessen uppenbar för patienten.

En konstig upplevelse är också att det som dokumenteras och rör min egen kropp, ägs och läses av alla andra än den som lever i kroppen, nämligen jag. Jag hade kunnat bidra med mycket under tiden från sjukskrivning till återbesök, om jag hade kunnat rapportera in i journalen hemifrån. Jag vet att detta är en omstridd fråga.

Självklart att få läsa
Just nu testas patientens tillgång till sin journal i Landstinget Uppsala under ganska stormiga diskussioner. För mig är det självklart att av respekt för individen och av etiska skäl så ska patient och/eller närstående ta del av journalen. Former och hantering tål att utvecklas.

Svensk sjukvård är i varje moment och åtgärd, säkerligen en av världens bästa. Men det är dags för nästa steg – att skapa en av de bästa vårdkedjor med riktigt bra överlämningspunkter mellan olika specialister och vårdnivåer. Det är dags att låta patienten hjälpa till och vara aktiv i vårdkedjan.

I Halland har vi sammanhållen journalföring, inte det modernaste och mest logiska systemet för användarna, men vi har en fördel ­- vi kan se mer av helheten för patienten. Det är en bra start!