Sidverktyg

Är det bra att vara stresstålig?

Ja, jag har varit frånvarande från bloggen ett tag. Hösten rivstartade och dygnets timmar har inte riktigt räckt för att skapa inspiration och tid för min blogg. Det fick mig att reflektera över begreppet ”stresstålig”. Jag tror att väldigt många anställningsannonser uttrycker just det som en önskvärd egenskap. Är det alltid önskvärt att vara stresstålig – och är det en egenskap överhuvudtaget?

Själv tål jag ganska många olika saker på en gång, utan att falla samman. Men pågår det en längre tid far min kropp, mitt sociala umgänge och glädjeämnen i livet mycket illa.
Är det då en önskvärd egenskap? Vad gör det med min förmåga att leda helhet och se väsentligheterna, sortera fram det jag kan påverka och lägga fokus på det?

Ibland förfaller jag själv till ett slags gnälligt tillstånd där statens, myndigheternas eller andra aktörers oförmåga blir det godas fiende. I sådana lägen hänvisar jag dåligt resultat eller skeenden till andra, som jag egentligen inte kan påverka. Det hindrar mig i situationen från att ta tag i det jag själv råder över och kan påverka just då.
Är det egentligen stresstålighet vi behöver, eller är det en förmåga att sortera det som är mest väsentligt och som jag kan påverka. Att kunna påverka sin egen situation är något vi vet är viktigt för att känna sammanhang och hanterbarhet.

Då är det avgörande att hjärnan sorterar fram det jag verkligen förfogar över och kan göra något åt. Det gör att jag mår bättre och leder mina medarbetare på ett bättre sätt.
Nej, jag tror att stresstålighet är ett alldeles för enkelt begrepp för att beskriva egenskaper och vad detta handlar om. Kanske handlar det mer om att ha möjligheten till en omgivning och situation runt sig i livet som vilar hjärnan i en komplicerad arbetssituation för att öka sorteringsförmågan när det verkligen gäller.

Det finns fina förutsättningar för en sådan omgivning i Halland. Det finns en fantastisk natur med inland, skog , sjöar och hav. Det finns ett ovanligt rikt och varierande kulturutbud och härliga närproducerade råvaror. Det finns där inom räckhåll för många och det använder jag själv för att hantera komplicerade perioder.

Varsågod – Halland Bästa Livsplatsen!