Sidverktyg

Patienten i fokus eller patientens fokus?

Det är bra att gå på studiebesök i en annan verksamhet än den egna och få nya influenser. I veckan som gick hade jag nöjet att besöka Självdialysenheten på Ryhovs sjukhus i Jönköpings landsting. Det berörde mig mycket hur patienter och personal samarbetat sig fram till en fantastisk verksamhet för de människor som i sin vardag är beroende av dialys. Tänk dig själv att varje eller varannan dag bli så matt, trött och dålig att det enda som hjälper är att åka in till sjukhuset. Väl där måste du anpassa dig till deras öppettider, rutiner och bestämmelser, varannan dag i flera timmar …

Få ta kommandot över sitt liv
För lite drygt fem år sedan kom en ung patient fram till att han ville sköta sin dialysapparat själv. Han ville ta kommandot över sitt liv och aktivt påverka sin situation. Den dagen arbetade en sköterska som såg möjligheterna och inte bara regler. På hans fråga svarade hon ”ja, varför inte, visst skulle jag kunna lära dig att genomföra dialysen själv”!

På skidsemester med dialysapparaten
Idag är det ett stort antal patienter, i alla åldrar och med alla möjliga yrken, som under hela dygnet kommer och går med egna passerkort. I den nybyggda paviljongen för dialys ”klär” de sin apparat själva, sätter nål och genomför dialysen på egen hand. De kan leva ett helt annat liv, sköta ett jobb på deltid och har tagit kommandot över sin egen, ofta inte alldeles enkla, vardag. En del av dem har fått hem en alldeles egen dialysapparat. Tommy, som vi träffade, sa ”Sedan jag fick hem apparaten så märker jag knappt dialysen eftersom jag sköter den när familjen ändå ska se på TV. Jag har till och med varit på skidsemester med apparaten, något som förr var otänkbart”.

Att våga låta patienten ta över
Sköterskan och verksamhetschefen (tillika medicinskt ansvarig läkare) kunde vittna om att utvecklingen av den här verksamheten har varit en helt ny erfarenhet. ”Att lära ut sin egen kunskap går inte till som när vi själva lärde oss dialysprocessen. Det krävs att vi verkligen lyssnar på alla patienter som har individuella önskemål om hur dialysen ska skötas. Dessutom har alla olika sätt att lära sig. En del läser, andra lyssnar på mig och några vill prova och lära”, säger Britt-Marie, sköterskan som ”vågade” låta patienterna ta över.

Svårare men roligare
Patienter och personal vittnade om att patienterna dessutom snabbt började hjälpa och peppa varandra. Bara det faktum att de nu var aktiva och samtalade om både själva dialysen och livet med njurproblemen stärkte patienterna i grupp. Personalen berättade att arbetet nu på ett sätt var svårare: ”Detta lär vi ju oss inte precis på utbildningen. Det har varit ett helt nytt sätt att arbeta, svårt ibland men jag skulle absolut inte vilja gå tillbaka till det gamla sättet”, beskrev en medarbetare.

Vi frågade om andra avdelningar på sjukhuset varit på studiebesök och sett möjligheten att börja arbeta på samma sätt inom andra diagnoser och behandlingar. Jag såg blickar utbytas och man drog på svaret … ”Nja, vi försöker, men det är svårt. Man vill liksom inte lyssna riktigt på att vi gjort något här… Vi har faktiskt många besökare, allra mest från andra länder som vill se hur vi arbetar, betydligt färre från Sverige och andra landsting”.

För mig blev detta ett så bra exempel på framtidens vård för de kommande generationer som vill leva sitt liv med, och trots, sin sjukdom. Att inte bara ha patienten i fokus, utan lyssna, och verkligen höra vad som är patientens fokus.

PS. Tommy, patienten som tog initiativet självdialysen, är nu njurtransplanterad och har bytt jobb från ingenjör till sjuksköterska. Var han arbetar? Jo just det, på självdialysenheten i Jönköping!