Sidverktyg

Pengarna räcker inte till allt man kan göra

Alla regionens verksamheter finansieras av skattemedel, de pengar många betalar procentuellt i regionskatt av sin lön.

Av de verksamheterna är sjukvården den största – och kanske viktigaste verksamheten man som invånare kommer i kontakt med. Men skatten ska också användas till kollektivtrafik, kultur och stöd till näringsliv, ja allt vi gör är som våra politiker prioriterat.

Inte bara i Region Halland utan överallt börjar det bli tydligt att det är svårt att få dessa skattemedel att räcka till. Våra politiker höjde skatten för 2012 och gav mer pengar till framförallt sjukvård men också kollektivtrafik. Ändå räcker det inte.

Man har i budgetförslaget för 2013 föreslagit mer pengar till vården, kollektivtrafiken m m de tre kommande åren. Men så mycket pengar som behövs om man skulle göra allt som görs idag, det har man har helt enkelt inte tillgång till.

Springa fortare hjälper inte…
Ganska många år har vi försökt att få pengarna att räcka genom att ”springa fortare”. Det som blir tydligt för mig är att vi nu måste göra på ett annat sätt. Det innebär, hur orolig man än kan bli som människa, att det kommer att krävas förändring. Vi måste klara att vara nära invånarna med vården genom våra vårdvalsenheter. Vi måste vara ”nära” i kontakter. En del invånare och patienter, men inte alla, vill ha digital kontakt där vi kan vara nära.

Vi måste vara noga med kvaliteten.
Noga med att de planerade operationer, undersökningar eller åtgärder som man som patient gör en eller ett fåtal gånger i livet hos en specialist, görs med högsta kvalitet. Noga med möjligheten till kvalitet för specialisterna som innebär både att få möta tillräckligt många patienter för att få erfarenhet men också att arbeta i team med andra specialister av olika professioner för att få ökad kunskap och erfarenhet. Det innebär också att teamet tränas samman och skapar effektiva och patientsäkra vårdprocesser.

Beslut som aldrig är populära
Det är den sortens förändring våra politiker i styrelser och nämnder nu tar beslut om. Inte om att ”ta bort vård”. Utan om att göra på ett annat sätt. Halland har mycket goda resultat i olika kvalitetsundersökningar av vården, både att invånarna kommer till och slipper köer men också vad gäller förekomst av infektioner och medicinska resultat. Ska vi klara att hålla kvar den kvaliteten måste vi förändra vårdprocesserna löpande. I takt med nationella beskrivningar av kvalitet och processerna måste också Halland förändras. Vi måste se Framtidens hälso- och sjukvård framför oss.

Vi kan – både bromsa och gasa
För mig som kommer från både näringsliv, kommun och andra branscher blir det tydligt att vi måste både ”bromsa och gasa”. Det är kanske en av de mest avancerade övningar en organisation kan genomgå. Jag är övertygad om att det finns idéer, kraft och goda tankar hos våra medarbetare som vi missar idag när alla kanske till och med springer för fort i strävan att pengarna ska räcka till. Vi måste gasa på kvalitetsarbetet, ta bort onödiga moment, se till att rätt kompetens får utföra rätt uppgifter, att trassel och irritationsmoment försvinner. Det man kallar ”icke värdeskapande aktiviteter”. Bromsa för dyra inköp och aktiviteter som inte behövs. Bromsa utveckling som inte ligger i linje med politikens beslut och vara säkra på att vi inte suboptimerar eller gör saker dubbelt. Vi måste samverka över organisatoriska gränser och med andra till exempel kommunerna.

Jag är övertygad om att vi kan göra det här, tillsammans!