Sidverktyg

1 + 1 blir 3

Ibland blir jag extra glad när saker händer som jag verkligen tror på, och som för mig är starkt kopplade till möjligheten med att vara region – om vi vågar ta chanserna!

Det är ganska uppenbart att ett av vårdens dilemman är att det kunskapsmässigt går att göra allt fler insatser för invånare – men att skattemedel har svårt att räcka till för allt som kan göras när utvecklingen går så snabbt. Ett sätt att klara den utmaningen och på köpet kanske få en och annan uppfinning eller innovation att bli ett nytt företag, eller ökad försäljning och arbetstillfällen i ett befintligt företag, är att öppna upp vårdens organisationer.

Vinnare från Halland
Den 10 maj avgjordes Venture Cup Västs regionfinal på gamla bigrafen Draken i Göteborg. Som vinnare stod Micael Törnblom med företaget CYT0365. Han har tagit fram och patenterat en ny felsäker ventil, ”CYT0365”, som förhindrar blodpropp och luftemboli hos patienter som får behandling med cellgifter. Priset är särskilt roligt för Region Halland, eftersom flera av vårdens medarbetare har varit delaktiga i utvecklingsprocessen kring CYTO365.

Micael Törnblom berättar:
– Idén till CYTO365 uppkom på sjukhuset när min flickvän fick behandling mot bröstcancer. Jag studerade hur sjuksköterskan kopplade ihop fyra droppåsar till ett IV–set med en ventilkonstruktion och hur hon öppnade och stängde ventilerna i rätt ordning.

– Jag insåg snabbt att här kan ett fel inträffa och frågade om det fanns en anledning till att ventilen tillåter att man kan öppna flera flöden samtidigt. Svaret var absolut nej, cellgifterna är redan färdigblandade i droppåsarna och får inte blandas.

En produkt som skapar säkerhet
– Inom kort hade jag utvecklat en ventil som endast tillåter ett flöde av cellgift åt gången. Detta har blivit ett företag och dessutom en produkt som skapar patientsäker vård och samtidigt effektiviserar vården. Den hjälper således såväl patient som medarbetare. Jag är övertygad om att det finns ett antal sådana nya produkter, eller varför inte tjänster, som andra skulle kunna lösa för oss och som dessutom kanske skulle bli ett nytt företag, kanske till och med i Halland, säger Micael Törnblom.

Ett initiativ i regionen inom ramen för samarbetet med Högskolan i Halmstad, är Hälsoteknikcentrum. Här samarbetar vi med kommuner, användare och företag i hälsoteknikbranschen. Hälsoteknikcentrum finansieras av EU:s regionalfonder och Region Halland.

Samarbeten som skapar möjligheter
Vår förmåga att låta andra kompetenser än sjukvårdsprofessioner hjälpa oss med den komplexa vården kan vara avgörande för att både få skattepengarna att räcka och för att skapa nya företag med fler arbetstillfällen. Då blir 1+1 =3 och som region har vi chansen.

Vi möter företagare, innovatörer, branscher och kan i dessa möten öppna upp vår verksamhets behov av problemlösning. Detta ser jag som en möjlighet som vi alla måste ta vara på i den nya regionen. Besök gärna http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/halsoteknik/halsoteknikcentrum/

Det finns säkert fler möjligheter att ta hjälp av andra. Ett sätt att se de möjligheterna är att ha ett öppet sinne dels för små eller stora saker som behöver förbättras, dels för att ta hjälp av andra.