Sidverktyg

Våra värdefulla ungdomar, fortsättning på Valborgsbloggen

Tack Anders för din kommentar, den gjorde att jag kände att jag ville fortsätta även denna blogg med den viktiga frågan om ungdomar och alkohol.

Våra ungdomar engagerar och jag vill gärna först göra tydligt vad lagen egentligen säger. Det är alkohollagen som styr hur vi rent lagligt ska hantera alkoholdrycker. Den säger i paragraf 7 (se nedan) och förtydligar i paragraf 9, att det inte är olagligt att bjuda sina barn på ett glas vin hemma. Att köpa ut och sälja eller ge bort till ungdomar under 20 för deras egna bruk – det är däremot inte tillåtet.

Det var lagen det. Jag vill gärna vara tydlig eftersom du, Anders, tycker att jag sänder fel signaler. För mig är forskningen tydlig, det var det jag försökte sända signaler om. Att oavsett vad lagen säger, gamla traditioner och så vidare, så VET vi att det INTE är bra att bjuda ungdomar på alkohol hemma. Men det är alltså inte olagligt, ens före 18 års ålder, på det sätt som alkohollagen är utformad.

Förr sa man ibland ”det är bättre att bjuda hemma på lite än att de får tag på mycket alkohol ute själva”. Det gamla sättet att förhålla sig står jag själv inte bakom. Signalen ska enligt forskningen vara tydlig hemma – det är farligt att dricka alkohol och det är därför ungdomar som är under 18, 20, eller vad man nu väljer för gräns, inte ens får smaka.

Jag är däremot inte naiv, det räcker att läsa Göteborgspostens artikelserie om hur ungdomar och andra med lätthet köper alkohol från lastbilar runt Göteborg, och säkert i Halland också. Det vill säga, vad lagstiftningen än säger så vet vi tyvärr att våra ungdomar kan få tag på alkohol.

Det budskap jag vill sända är; det är inte lagstiftningen allena som avgör hur det går med våra ungdomar, utan det är vi runt dem och vårt förhållningssätt och vår värdegrund. De signaler och budskap som ungdomarna får via vårt agerande som närstående och/eller föräldrar tror jag är avgörande.

Detta gäller ju inte bara alkohol utan i stort sett det mesta. För mig finns det en viktig knutpunkt i att ta ansvar för sina ungdomars framtid. Det är att ta sig tid att förklara. Vad händer om man agerar såhär? Vad händer med din kropp och varför? Vad händer med andra när du gör såhär? För mig har det varit angeläget att skapa förståelse, att ta mig den tiden att ha dialog för att ge ungdomarna möjlighet att förstå. Inte känna sig hotade, utan få förklarat varför. Jag har aldrig köpt argumenten, ”men det får ju alla andra”… För mig har det varit givet att ge dem bilden ”jag hör vad du säger om alla andra, men du är mitt barn och inte någon annans, och jag tycker att det här är viktigt”.

Detta är ett spännande och mycket viktigt område som jag kunde skriva mycket om. Och svårt är det också.

Fakta Alkohollagen (2010:1622)
– klippt direkt ur lagstiftningen:
”7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.

9§ 2:a stycket: Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år.

Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.”