Sidverktyg

Hållbarhet – det finns bara en jord

I samband med regionens bokslut kan vi ta del av resultatet av regionens miljöarbete. Det imponerar att vi trots alla andra frågor och en ansträngd ekonomisk situation, där skatteintäkterna har svårt att täcka behovet av och förväntningarna på välfärden, ändå har nått goda resultat inom många områden.

Några exempel; både kostnaderna för och själva energianvändningen har minskat  och elenergianvändningen består till 100 procent av grön el. Antalet videokonferenser har ökat och över 2000 videokonferenser har ersatt fysiska möten och de resor som de innebär för deltagarna. Mellan 2010 och 2011 har andelen ekologiska livsmedel ökat från 11 till 22 procent av livsmedelsbudgeten, trots de svårigheter vi har inom ramen för lagen för offentlig upphandling (LOU) att ställa de krav vi egentligen skulle vilja.

Nyligen hemkommen från semester, en temaresa om Turkiets historia, så tänker jag att hållbarhet handlar om långsiktiga bestående beteendeförändringar, där Sverige har kommit långt. Beteendet att slänga sina sopor i högar i naturen, att slänga förpackningar i soporna, att slänga fimpar överallt och röka överallt, som fortfarande finns i andra länder, är på många sätt bortarbetade i Sverige. Så trist för ett spännande land som Turkiet att naturen är nedskräpad och drar ned upplevelsen av alla de olika kulturer, historiska vingslag och världsarv som finns att ta del av.

Tyvärr bidrog jag ju negativt på ett sätt, att flyga är det enda tänkbara sättet att komma till Turkiet för en veckas historielektion. Men jag tror att vi är många som reflekterar kring det här med att flyga på semestern, det är inte längre självklart. Hållbarheten går framåt, men hela jorden måste delta annars ökar risken för att den förbrukas.

Slutligen, ett tips till alla. Enligt regionens miljöstrateger (som även sammanställt all fakta i miljöbokslutet) finns det en ny undersökning som visar att tre av fyra kvinnor anser att miljömedvetenhet är en attraktiv egenskap hos en man. Således, att hålla på sina gröna värderingar kan löna sig om man är singelkille – snacka om långsiktiga beteendeförändringar!