Sidverktyg

Medskapande skapar drivkraft

En av mina verkliga övertygelser är att ”ett inkluderande förhållningssätt är en förutsättning för växande människor”. När mina barn var små försökte jag vara noga med att alltid förklara varför jag ville att saker skulle fungera på ett visst sätt. ”Jag vill att ni gör såhär, därför att …”. Små barn har en mycket större förmåga att sätta sig in i och förstå än vad vi ofta tror, om de bara får chansen. Vad innebär det? Jo, att vi vågar lita till barnets egen förmåga.

Detta kan jag med lätthet översätta till det ledarskap som jag tror är oerhört viktigt i dagens organisationer. I det informationssamhälle vi nu lever i så måste ramarna och spelplanen vara tydlig, kanske tydligare än någonsin. Dessutom måste det finnas möjlighet att ta del av såväl spelplanen som tankarna bakom. Detta blir paradoxalt i regionens egen sjukvårdsorganisation, eftersom just tid är något som vi upplever att vi har brist på. Vi vill använda all tillgänglig tid för att vara med patienterna, och det är ju alldeles förståeligt och gott tänkt. Men samtidigt är det så, att vi måste avsätta tid för både ledare och medarbetare att skapa förståelse och känsla av sammanhang kring varför spelplan, regler och beslut ser ut som de gör. Om den tiden inte avsätts så går det mer tid åt att i efterhand förklara ”varför”, istället för att ha dialogen på förhand.

En klok politiker i en annan organisation än Region Halland sa en gång till mig, ”den lång-körta vägen Catarina” (götebosska). Han menade; ta tid till ordentlig förberedelse så går det lättare sedan. I Halland brukar en annan förtroendevald kalla det för ”att kratta i manegen …”.

Regionens samarbetspartners och intressenter behöver på liknande sätt vara medskapare i de tillväxtskapande processer och projekt vi ser framför oss. Regionen ska inte bedriva egna affärsverksamheter, det är vare sig lagligt eller av politiken önskvärt. Istället måste vi låta intressenterna vara medskapande och på det sättet få styrka att skapa verksamhet själva, vare sig det är befintlig affär som ska växa eller nya innovativa idéer som ska bli en ny affär.

Detta inkluderande arbetssätt tar lite längre tid, kräver lite mer tålamod och framför allt ett inlyssnande förhållningssätt. Det handlar om att ge tid att förstå hur andra förstår. Jag tror det ger drivkraft och tro på den egna organisationen och den egna verksamheten. Och också på de egna barnen …

I en lagom stor region tror vi på människor och låter dem vara medskapare av den egna framtiden. Det gör skillnad i Halland, den bästa livsplatsen!