Sidverktyg

Den komplexa människan och den komplexa vården

Vi människor är komplexa och kan inte ens helt och hållet förstå och förklara allt som händer i våra kroppar och i våra tankar. Det vi vet är att det hela tiden finns mer att utforska och att vi antagligen aldrig kommer att få alla svar.

Trots det så har utvecklingen och kunskapen om vår kropp gått fortare och fortare de senaste åren. Det vi i sjukvården kallar specialisering komplicerar landstingens och regionernas utvecklingsarbete, eftersom allt inte längre kan göras överallt. Samtidigt kan vi möta patienterna allt närmare deras egna liv. Mycket kan göras i hemmet och mycket kan numera göras av patienterna själva, med sjukvården som stöd.

Denna dubbla, bitvis motsägelsefulla utveckling, kräver noggrann ledning så vi på bästa sätt tar tillvara unika specialistkompetenser och avancerad utrustning. Vissa kompetenser måste samlas och sättas samman i team för dem, som exempelvis har haft stroke, ska kunna få en specialiserad rehabilitering. Det kräver både professionellt engagemang, förändringsbenägenhet och politiskt mod att fatta den typ av svåra beslut om vårdens utveckling och förändring. Men det är ur ett patientperspektiv alldeles nödvändigt. Kvalitetsmätningar och jämförelser visar att det annars blir alldeles för ojämlik vård i landet och i regionen.

Hur påverkar det oss som invånare? Jo vi kommer, när vi får ”sällansjukdomar”, akuta skador av speciell karaktär, eller ovanliga tillstånd som inte drabbar alla, att få åka lite längre för att få vård. Detta för att säkerställa en hög kvalitet. Det är helt enkelt så att de som arbetar med ”sällantillstånden” måste få tillräckligt många patienter att behandla för att upprätthålla sin kompetens, bli kunniga som team och utveckla de senaste specialistkunskaperna.

Samtidigt är det möjligt att flytta mer förekommande vård av kroniker och de breda folksjukdomarna ut från sjukhusens inre liv. Vi behöver inte heller alltid slutenvård för att opereras. Mycket kan ske över dagen och vi sövs kanske inte alls, eller bara en kortare stund.

För oss som ännu så länge har kommit undan med förkylning, mindre sårskada eller högt blodtryck, så får vi den hjälp vi behöver på vår vårdenhet.  Vi kan i många fall vårda oss själva hemma, med stöd av 1177 Sjukvårdsrådgivning eller kontakt på nätet med läkare eller sköterskor. Har vi svårt att själva ta oss till vårdenheten, så kan någon komma hem till oss och ge vård.

All denna utveckling gör också att vi inte i onödan läggs in på sjukhus, eftersom det i sig är riskfyllt. Det finns tyvärr bakterier som är multiresistenta, det vill säga inget läkemedel biter på dem, bland annat till följd av att vi använder antibiotika för frikostigt. När vi hamnar bredvid varandra i sjukhusmiljö är risken stor att vi kan drabbas, därför ska vi undvika, om det inte är nödvändigt, att bege oss dit.

Sjukvård är idag en av de mest komplexa verksamheter att leda och utveckla. Vi behöver lära oss mer om hur vi ska leva för att inte bli sjuka, hur vi bygger ”friska” hus, hur vi äter och rör oss, hur samhället skapar förutsättningar för ett gott liv. För att bidra till detta har våra kloka politiker bildat Region Halland, och därmed skapat förutsättningar för närhet mellan samhällets olika aktörer, kommuner och region. Vi arbetar nu alla mot visionen Halland – Bästa livsplatsen.