Sidverktyg

Att samla på ögonblick

Ett nytt år har startat. Ibland tänker jag att hela konceptet kring nyår är så överdrivet, som om allt händer klockan 00.00 den sista december, som om universum blir som nytt och vi människor också. Men det kanske är så, att just i denna tidsålder när vi upplever en teknisk utveckling som är så extremt snabb att den inte riktigt går att överblicka, så behöver vi samla oss. Då är årsskiftet ett tillfälle att summera och fundera, dra slutsatser och pusta ut för att ta nya tag. Kanske behöver vi detta avbrott, denna tankepaus mer än någonsin just nu. Eller så väljer jag att tänka så för att jag behöver det, för att det första året som region har varit så intensivt och så fullt av nya händelser att det präglar mig och mina tankar.

Att samla på ögonblick, att samla på upplevelser, att samla på händelser oavsett om de är positiva eller negativa, är ett sätt för mig att komma vidare, att lära och att reflektera. Under detta första regionår har jag samlat på otroligt många händelser. En del har haft just med den nya regionen att göra, andra har egentligen inte med regionbildningen att göra utan ett år fylls ju alltid av dagar med olika innehåll. Mer eller mindre omtumlande händelser. Detta blandas med mina personliga intryck som ligger utanför jobbet, men likväl kan vara anknutna till just det arbete jag har, eftersom det berör just livet för så många människor.

Många händelser har jag berört här i min blogg, till exempel medarbetares insatser i regionen som har väckt uppmärksamhet nationellt, regionalt och ibland internationellt. Ola Andersson, barnläkare på Hallands sjukhus Halmstad, är en sådan person. Han har med sin forskning om avnavling och hur den till synes enkla frågan om NÄR man avnavlar vid förlossningen, visat att detta har mycket större betydelse för barnen än man tidigare känt till. Ola berör som person och människa, tycker vi alla som mött honom tror jag, men han har också berört många människors liv både genom sin forskning och i sitt yrke tillsammans med de team han arbetar i. Detta bär jag med mig och det stärker Region Halland – som bästa livsplatsen.

Jag bär också med mig det ihärdiga arbete våra förtroendevalda genomfört första halvåret för att komma fram till Mål och strategi-beslutet för de fyra första åren. Det har varit ett viktigt och svårt arbete att hitta de viktigaste målen för regionen, som nu har så många betydelsefulla uppdrag för hallänningen att ta ansvar för. Ibland tänker jag att jag samlar på människor, inte bara de som namngivs och uppmärksammas, utan också de anonyma möten som sker på min tågresa till arbetet varje dag, i affären och på gympan.

Att samla på intryck, istället för prylar, känns meningsfullt och det påminner mig också om att världen med alla sina människor och deras erfarenheter är större än jag själv. Det ger mig respekt för andras kompetens och erfarenhet och en distans till mig själv. Det tror jag är viktigt för chefer och ledare i det komplexa, snabba samhälle vi lever i. Det är teamet tillsammans som står för kompetens inte en enskild person.

Så nu kliver vi in i 2012, tillsammans. Det känns spännande att få förmånen att leda alla dessa kompetenser och medarbetare i ett nytt regionår, i vår strävan mot visionen Halland – bästa livsplatsen!