Sidverktyg

Den digitala agendan

I år har jag av någon anledning köpt mina julklappar innan Lucia. Det är minst sagt ovanligt (kan det vara en slags 50-årspassage, att vara ute i god tid?).

Funderar över varför det lyckades för första gången på 50 år och ser att en framgångsfaktor har varit nätet. De första och de sista klapparna beställde jag hemma vid min dator, till bra pris och med bästa tänkbara service för mig som aldrig är hemma på vettiga tider. Det kommer sms när paketen anländer till posten, och posten – det är matbutiken hemma som har öppet till klockan 22.

Det blir lite märkligt när jag i samma vecka inte kan maila min vårdcentral eller boka tid via nätet (i Västra Götalandsregionen där jag bor). Tänk vad det hade avlastat min läkare, som har jagat mig på telefon mellan sina patienter, eller de sköterskor som har fått läsa och skriva ut mail med telefontider med mera för att lösa mina frågor. Jag hade kunnat lösa en hel del av detta själv, minskat administration i vården och dessutom varit mer nöjd.

Det pågår i landsting, regioner och kommuner ett digert arbete med de s.k ”e-tjänsterna”. I regionen har vi tillsammans med kommunerna kommit ganska långt, sett i ett nationellt perspektiv, med att skapa tekniska förutsättningar för att våra verksamheter, inte bara i vården, ska kunna utnyttja dessa moderna hjälpmedel. Nu krävs det att våra egna verksamheter och privata samarbetspartners ändrar sina arbetsprocesser så att invånarna, som förväntar sig att kunna lösa sina frågor, får den e-Service som de behöver. Det innebär också att vi invånare ”tar över” delar av administrativa processer själva – och det vill vi!

Det krävs mer lösningar och alla frågor äger inte landsting, regioner och kommuner. Det krävs en generell, statlig lösning av e-Legitimation. Alla, oavsett ålder, inkomst, språk och med stöd av anhöriga när det krävs, måste få en säker och enkel identifikationslösning. Den kan inte vara beroende av att man har bankkonto och det kan inte vara olika lösningar om man ska söka bygglov eller vård.  Och inte minst: det måste finnas en säkerhets- och sekretessnivå som är högsta möjliga för att vara trovärdig vid den känsligaste informationen av alla, nämligen vårdinformation.

Just nu får vi i vården kritik av olika slag för att det går för långsamt med införandet. Samtidigt kan vi inte lösa alla delar själva, utan en del av vårt arbete stoppas upp av att staten inte tar taktpinnen på högsta nivå. Jag saknar den tydliga styrningen i landet.  E-legitimation är som personnummer, det ska vara en statlig norm, styrning och säkerhetsklass som invånarna har förtroende för och som inte exkluderar utan inkluderar. Det får inte finnas en otydlighet mellan olika departement som driver e-frågorna i stuprör.

Kan man rikta sig till en stadsminister i en blogg? Ja det kan man säkert.

Så: Fredrik Reinfeldt, du vill säkert också kunna ligga väl till med dina julklappar, boka tider och kommunicera med din vårdcentral. Fredrik, jag önskar mig i julklapp att du tar taktpinnen och styr bestämt hur vi alla ska få en elektronisk identifikation som med högsta säkerhet tar svenskarna in i e-Samhället!