Sidverktyg

Sträck på er!

I förra veckan fick regionen besök av Socialstyrelsen med generaldirektör och representanter från Västsverige och Stockholm.

Våra chefsläkare från närsjukvård, psykiatrin och Hallands sjukhus hade satt samman ett brett program som beskrev våra verksamheters strävan med patientsäkerhet, förbättringsarbete genom uppföljning och öppenhet kring händelser som lär oss vad vi kan förbättra. Vi beskrev vårt arbete sedan många, många år med ett ledningssystem i vården. Detta är inte en flaggskeppsprodukt på ett centralt kontor utan vårt system på LINA, som nu ska förbättras tekniskt för ökad sökbarhet. Vi bjöd också på berättelser om vårt arbete med att förbättra såväl vårdens processer ur patientens perspektiv som processer för att systematisera arbetet med behovsstyrd bemanning av vårdplatser för att möta förändringar mellan olika specialiteter.

Socialstyrelsen var imponerade och positiva. De hade mycket frågor och naturligtvis också sammanfattningar från sina granskningar som var kritiska. Men andan var konstruktiv och kritiken gavs i förbättringssyfte.

Stolt och glad kunde sjukhuschefen, hälso- och sjukvårdsdirektören, jag med flera lyssna till våra engagerade, kvalitetsmedvetna medarbetare som beskrev vårt arbete. Vi toppade med en överraskning för mig och alla andra. Chefsläkarna hade bjudit in två medarbetare, varav en fackligt engagerad, som hade fått uppdraget att ”obesiktigat”, fritt ur hjärtat ge sina bilder av regionens arbete. Detta för att vi skulle ge Socialstyrelsen en bild direkt ur verkligheten, inte förskönad av ledningen.

Det kom förstås några mer kritiska synpunkter. Dessutom viktiga bilder om den svåra etiken kring om  prioriteringar ska kunna ske horisontellt framöver i vården och i så fall hur. Men värdegrunden, med patientens fokus, strategierna och förbättringsandan, stämde väl med den bild vi tidigare givit under dagen.

Stolt och glad är jag över att vi kan visa på vad det är som gör att vi både i öppna jämförelser, medicinska kvalitetsmätningar, mätningar av tillgänglighet och patientens upplevelse kommer högt på den svenska jämförelsen, ja kanske rentav högst. Det har med gemensamma bilder att göra, att vilja använda skattepengar till det goda arbetet med patientens fokus.

Sträck på er alla medarbetare! Vi är duktiga i Halland!