Sidverktyg

Skakad men inte störd

Stormen har klingat av efter att ha rivit och slitit i Halland, Skåne och Västra Götaland. Samhället är skakat, men inte stört. Jag blir alltid lika imponerad av hur väl vår organisation fungerar när det gäller. TIB (tjänsteman i beredskap) ringer upp mig, inte för att fråga ”vad ska jag göra” utan för att berätta ”detta har jag gjort”! Det visar sig alltid vara mycket bra åtgärder, att samla krafterna och förbereda sig på värsta-scenarier. Att få alla på tå för att kunna parera en rejäl storm med allt vad det innebär.

Alla vet vad de ska göra, alla inser allvaret utan att förstora och bli hysteriska. Lugnt, men samlat, rapporterar TIB till mig och säger också ”Det känns väl förberett och om det inte inträffar händelser som vi inte kan reda ut så ringer jag inte mer”. Jag ser till att ha telefonen inom räckhåll för att kunna stötta upp om det skulle behövas. Det slutar med ett mail och en kortfattad och informativ rapport om läget. Det finns fortsatt en förberedelse, särskilt för att ge samhällets stöd till de som inte har fått tillbaka elen.

Vi är som bäst när det gäller. Till och med tågen går igen så fort faran med extra hårda orkanbyar är över.  Jag var orolig för att inte kunna komma till jobbet, men det behövde jag inte vara. Men det är skrämmande hur starka naturens krafter är, hur havsnivån stiger, hur juldekorationer, ja till och med julgranar, faller, hur träd knäcks och lösa ägodelar i trädgårdar far runt på ett sätt ingen har räknat med.

Jag tänker, att när husen närmast vattnet byggdes för sådär en 60-70 år sedan hade kanske ingen en tanke på att Nissan kunde svämma över och stiga nästan en meter. Kanske inte heller för 10 år sedan hade man räknat med detta. Vi tänkte inte heller när vi rusiga av advent satt upp våra utomhusdekorationer att det skulle komma stormar och slita ned dem.

Det får min tanke att gå vidare, vad vet vi om framtiden egentligen? Inte mycket. Vi kan tro, tycka och fråga, men vet gör vi inte. Egentligen är det spännande, varje ny dag är en ny möjlighet, en möjlighet på jobbet och hemma. En möjlighet att ta in de nya tecknen på framtiden och fundera övar hur jag kan använda det nya, eller om jag ska nöja mig med att betrakta. Jag är en av naturen nyfiken människa, jag vill använda, ta in och förstå det som händer. Det gör att jag alltid har mycket på gång.

Det är tur att vi är olika alla människor, några funderar och analyserar lite längre och vi kan med fördel kombineras så att helheten blir klokskap. Det är väl det som gör att vi är som bäst när det gäller. Vi är 
7 500 medarbetare i regionen, med många olika egenskaper. Tillsammans bildar vi en otroligt bra helhet. Vi är duktiga i regionen och borde uppmärksamma alla goda resultat oftare. Stormen har bedarrat och vi är skakade men inte störda!