Sidverktyg

Så kunskap skörda visdom

För första gången deltog jag i fredags på en rektorsinstallation. Och det var inte vilken rektor som helst, utan vår nye rektor för Högskolan i Halmstad. Det var inte heller vilken rektorsinstallation som helst, utan den ackompanjerades av inte mindre än åtta nya professorer, ett antal doktorer som avlagt doktorsexamen och ett antal docenter som uppmärksammades. Det var med andra ord ett mycket högtidligt tillfälle, och även lärorikt eftersom jag deltog vid tre av professorernas föreläsningar.

En av de mest gripande föreläsningarna var professor Cathrine Hildinghs ”Hur kan berättelser bidra till förståelse för hjärtats oro”. Cathrine beskrev hur utbildning för läkare och sjuksköterskor med fördel skulle kunna innehålla mer av humanistiska ämnen. Hon nämnde exempelvis skönlitteratur som beskriver upplevelser hos hjärtpatienter och den dödsångest som drabbar patienter som hjärtopererats efter en infarkt. Att redan i utbildningen föra in annan kompetens än den rent naturvetenskapliga, ökar chansen att möta patientens psykiska tillstånd och därmed ökar chanserna att tillfriskna snabbt och leva ett gott liv med sin sjukdom. Cathrine beskrev att just förmågan att möta patienter individuellt, där de finns, med sin rädsla för att få en infarkt igen i sömnen, kan vara avgörande för hur tillfrisknandet och livskvaliteten utvecklas.

Cathrine verkar numera för att den erkänt goda sjuksköterskeutbildningen och masterutbildningen Hälsa och Livsstil vid Högskolan Halmstad ska bli mer entreprenöriell. Hon brinner för hälsopromotion, tvärvetenskap, samverkan och entreprenörskap. Det är en klok strävan som väl stödjer det regionala nödvändiga samarbetet mellan kommuner och regionen. Det handlar om hur vi kan öka förmågan att bygga den Bästa Livsplatsen tillsammans, helt enkelt ett långsiktigt hållbart samhälle med god miljö där alla invånare har förutsättningar till ett gott, tryggt, liv med tillgång till kunskap, kultur och god samhällelig service.

För att klara detta krävs en hel del innovation, företagare och investerare som vill satsa i Halland. Högskolan i Halmstad har rättigheten att examinera doktorer inom innovationsvetenskap.  Detta är också en potential för Halland, en unik forskarutbildning. Professor Mike Danilovic gav en föreläsning om hur det inte bara räcker att komma på något unikt, det måste också gå att omsätta i affärer – vara affärsskapande. Mycket intressant! Det väcker lusten till kreativitet och ökad kunskap om hur idéer kan omsättas till företag och arbetstillfällen. Hur viktigt det är att koppla samman högskola, företag och det offentliga för att lyckas stimulera tillväxt och välfärd.

Detta anknyter till de viktiga orden som rituellt följer promoveringen – så kunskap skörda visdom!