Sidverktyg

Halland – en del av EU

Tillväxtarbetet i regionen tar fart. Arbetet med inspel till ”sammanhållningspolitiken” inför satsningar på nya strukturfonder i EU har startat. Tillsammans med kommunerna ska regionen ge stat och regering vår bild av hur vi tycker att Sverige ska påverka EU:s fördelning av medel i den nya planperioden 2014-2020.

Målen för Europas utveckling i EU är ”smart tillväxt”, ”hållbar tillväxt” och ”tillväxt för alla”. Det handlar om att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation, om att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftig ekonomi och om att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. Fina ord. Det är utifrån dessa mål som EU vill fördela sina stödpengar – och vi kan få ta del av dem.

För att göra detta möjligt gäller det att våra politiker i kommuner och region, talar sig samman om hur man vill att staten påverkar EU, så att chanserna ökar, även för Halland, att få att ta del av dessa medel. EU:s stödpengar är viktiga för att kunna ”smörja” tillväxten, kanske genom att stödja nya företagare i starten med idéer som riktar sig åt det håll som EU och Sverige vill gå.

Jag tänker att just den region som lyckas skapa ett engagemang hos invånare, högskola och företagare för att vara medskapare i regionens strävan, riktar allas energi och engagemang åt någorlunda samma håll och blir stark. I Halland är vi på gång, arbetet har startat. Jag känner att högskolan, kommunerna och engagemanget hos företagare är stort – låt oss kroka arm för en fortsatt tillväxt i Halland – bästa livsplatsen!

Låter det stort och krångligt? Ja, det är inte helt lättillgängliga frågor, men oerhört spännande att få vara med och påverka från Hallands sida – tack vare att vi är just, region!