Sidverktyg

Välfärdens dilemma, mot bästa livsplatsen

Läser om olika reaktioner när vården konsumerar mycket skattemedel. Ofta utpekas just sjukvård och sjukhus till syndabockar i ett välfärdssystem som konsumerar skattemedel. Detta är inte helt rättvist.

Kostnadsökningar i sjukvården har flera anledningar. En anledning kan vara bristande uppföljning och kostnadskontroll. Det gäller att lägga tid på och ha kompetens för att varje månad, vecka och dag med enkla system säkerställa att kostnaden per levererad tjänst inte ökar mer än planerat och om den gör det ha kontroll över varför och åtgärda. Vården måste kunna redovisa tillbaka till politiker och skattebetalarna vilken vård och kvalitet skattemedel har använts till och vad den har kostat. Men ökat antal sökanden av vård, det vill säga volymökningar, kan inte enbart lastas vården själv. Vårdcentralen eller sjukhuset kan inte stänga dörren när antalet patienter överstiger det planerade. Alla vårdgivare arbetar frenetiskt med säker vård för att reducera antal vårdskador. Detta är nödvändigt och ett starkt fokus i Halland.

Varför ökar då antalet vårdsökande? Det finns förstås många orsaker. Det handlar dels om demografi. Halland tillhör de lyckliga tillväxtregionerna, vi blir fler invånare varje år. Vi blir äldre och behöver mer vård tycker vi, och andelen äldre ökar samtidigt, Det går att leva ett gott arbets- och vardagsliv även med sjukdomar, men vi behöver ett vårdstöd regelbundet för att hantera vardagslivet.

Allt detta innebär att vi måste hitta nya sätt att ge stöd, inte minst i hemmet. Det innebär att vi måste utveckla tekniska lösningar för nya typer av vård. Tekniska lösningar som kan skapa trygghet.

Vi måste också arbeta med förebyggande hälsoarbete så att vi inte blir sjuka av osunt leverne eller ett socialt svårt liv. Kropp och knopp hör ju samman.  Vår vision i Region Halland är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Utmaningen är att bygga livsmiljöer i våra kommuner som är socialt hållbara, där olika slags människor trivs, är trygga, kan utbilda sig, arbeta, njuta kultur och bo bra. Hallänningarna är redan friskare än den genomsnittlige svensken. Hur kan vi fortsätta att bygga Bästa livsplatsen så att inte så många behöver söka vård? Hur ska vi lösa framtidens välfärd? Hur tänker du som medarbetare eller hallänning om det?