Sidverktyg

Vi bär alla på förbättringsmöjligheter

Det är ett stort ansvar att arbeta med skattefinansierad verksamhet. Media har de senaste veckorna skrivit en hel del om vår regions svårigheter att få pengarna att räcka till all välfärd vi vill ge. Det är ett bekymmer som vi delar med många andra grannregioner och landsting. Nu föreslår allianspartierna i Halland att regionskatten ska höjas, och även oppositionen har ett skattehöjande förslag. Förslaget behandlas av regionfullmäktige i slutet av månaden i samband med beslutet om budget för 2012.

Skattefinansierad verksamhet är en del av samhällsutvecklingen. Ett ökat skatteuttag påverkar tillväxten på olika sätt och det kräver ansvarstagande i alla led när skatten höjs. För hur ska det gå med välfärden på lång sikt? Vi kan ju inte höja skatten överallt, hela tiden för att klara av välfärden.

På lång sikt måste vi utveckla våra arbetssätt och hitta nya lösningar. Det kan vi inte göra utan att få våra medarbetare delaktiga i innovations- och förbättringsarbeten. Detta är vår stora utmaning, framförallt i sjukvården, att få med oss våra medarbetare, få förståelse för att det inte finns mer pengar, men också få gensvar på vår önskan om idéer och förbättringar. Det kallas Lean, tanken om att jobba med processer, förbättra dem, ta bort onödigt strul – att göra rätt från början.

Om vi måste lösa välfärdsbehoven på andra sätt än idag så kräver det också ett stort politiskt engagemang och ett engagemang hos invånarna. Politiker måste då finnas nära invånarna och kunna förklara vad det är som händer och varför vi måste göra på andra sätt.

Detta är Region Hallands styrka och möjlighet – att kunna finnas nära dem som har valt sina politiska företrädare. Att i dialog med invånarna skapa förståelse och engagemang kring hur vi ska lösa våra behov av välfärd framöver.

Jag tror att alla människor bär på förbättringsmöjligheter. Vi ser alla – som patient, som invånare och som medarbetare – att saker helt enkelt borde gå att göra på ett annat sätt. Vad har du som läser detta för tankar och idéer?