Sidverktyg

Biblioteksdagarna i Västerås 10-12 maj

Lägesrapport, bild på omslag

Lägesrapport, bild på omslag

Frågan om hur den nationella biblioteksstrategin kommer att se ut var ett av huvudnumren på årets Biblioteksdagar. Den nationella samordnaren Erik Fichtelius och de båda utredarna Karin Linder och Krister Hansson var i farten under hela konferensen. På torsdagen lämnade man en första lägesrapport.

I lägesrapporten har man delat in alla de tankar och synpunkter som har inkommit till sekretariatet i tio punkter, här kommer ett par smakprov:

1. Delaktighet och rummet. Björvika i Oslo – man tänker sig att använda 80 procent av ytan för mänskliga möten, idag ägnas 70 procent av resurserna åt medierna. I Danmark är 80 procent av biblioteken meröppna idag.
-Biblioteket är ett rum med egendomsrätt för invånarna framhöll Erik.

2. Medier och digital inlåsning. E-böcker som inte kan fjärrlånas, digitaliserade dagstidningar som är inlåsta i Humlegården… listan kan göras lång. Detta är en av de stora utmaningarna i en nationell bibliotekspolitik poängterade Erik.

Övriga punkter:
3. Strukturer och samverkan
4. Stad och land
5. Infrastruktur, biblioteksväsendet
6. Bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar
7. Högre utbildning och forskning
8. Samlingsuppbyggnad
9. Skolbibliotek
10. Alla! (Om bibliotekslagens krav att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla)

Erik Fichtelius berömde bibliotekens arbete med nyanlända och asylsökande:
”Biblioteken är den samhällsinstitution som snabbast har förmått ställa om till den svåra situation som uppstod när flyktingströmmen kom”. Erik är mycket imponerad av denna flexibilitet och anpassningsförmåga.

Digitaliseringen finns det ingen bra metafor för säger Erik, trots att detta är en fullkomligt omvälvande händelse i våra liv. När Karin föreslog för gruppen att man borde göra ett antal filmer som visar på goda exempel så nappade de andra genast på det, just nu ligger tre filmer på webben (se länken ovan).

Erik: Hur tar vi vara på bra lokala initiativ som är nationella till sin karaktär? Exempelvis den nya barnapp som Stockholm, Malmö och Katrineholm nu hjälps åt att utveckla.
Karin: Hur många språk ska vi hantera och vilka gör vad när det gäller mångspråken?
Krister: Hur får vi till verksamheter som fungerar i hela landet? Andra typer av biblioteksverksamheter än det traditionella biblioteksrummet …

I höst kommer arbetsgruppen att ta fram en ”roadmap” med ett antal målbilder. På onsdagen höll man ett seminarium där vi som deltog fick hjälpa till att tänka kring hur dessa målbilder kan se ut. Erik berättade att gruppen nu fortsätter med sin omvärldsanalys, denna ska vara klar hösten 2017. En slutrapport kommer våren 2019.

/Eiler Jansson, regionbiblioteket