Sidverktyg

Biblioteksdagarna – Donna Scheeder

Libraries: a call for action – Donna Scheeder, IFLA’s president

Scheeder utgick från IFLA Trend report i sin presentation, IFLA har identifierat fem trender:

1. New technologies will both expand and limit who has access to information
2. Online education will transform and disrupt traditional learning
3. The boundaries of data protection and privacy will be redefined
4. Hyper-connected societies will listen to and empower new groups
5. The global information economy will be transformed by new technologies

IFLA:s webb kan man läsa hela rapporten, den finns även översatt till svenska och går att ladda ner

Donna Scheeder framhöll tre saker
– Förändring är en konstant
– Förändring sker allt snabbare
– Förändring – bättre att själv styra än styras av omvärldsfaktorer

Hon framhöll också behovet av kompetens, inte minst en individuell kompetensutveckling, samt att organisatoriska förändringar behövs inom biblioteksverksamheten.

Utmaning:
Alla bibliotek svarar inte mot de behov som finns i deras upptagningsområde:
Vi har inte råd att lämna några bibliotek i sticket!

Skylt: ”Sorry för the inconvenience – we are trying to change the World”

/Eiler Jansson, regionbiblioteket