Sidverktyg

Biblioteksdagarna – Carlos Rojas

Carlos Rojas – social hållbarhet kopplat till integration

– Hur använder och upplever asylsökande de svenska biblioteken? Denna fråga besvaras i en studie gjord av Carlos Rojas vid organisationen MIKLO på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm hösten 2015. Studien grundar sig på ett antal intervjuer med asylsökande i Stockholms län samt med biblioteksanställda.

Slutsatsen är att biblioteket är en väldigt viktig plats för de som väntar på sin asylansökan. Endast två av 25 hade aldrig varit på biblioteket men även dessa två var intresserade.

Varför går man till biblioteket?
– för att möta andra människor. Dels de som är i samma situation men även möten med dem som arbetar på biblioteket
– som en fritidssysselsättning, något att fylla dagarna med
– för att få vila, det är mycket trångbott på asylboendet
– för att använda datorerna eller bibliotekets wi-fi
– för att lära sig svenska
– för att läsa tidningar eller låna böcker

Många av flyktingarna är väldigt låsta geografiskt, man har inte ens råd att ta bussen!
Biblioteket är gratis och av intervjuerna framgår att de som söker asyl känner en stor tacksamhet över allt biblioteken gör för dem. Men vad kan biblioteken förbättra? Önskemålen, i all ödmjukhet, är ”lite mer”, mer av det mesta som biblioteken redan gör. Carlos gav några exempel:
– en bättre och tätare språkundervisning; många vill träna på språket varje dag, inte bara en gång i veckan
– mediautbudet kunde ha varit bättre
– mer samhällsinformation behövs
– fler aktiviteter, helst rutiner som kan avlasta i en mycket pressande situation

I stort sett stämmer de asylsökandes och personalens tankar överens. Några skillnader finns dock:
– Personalen anser att man borde förbättra sitt bemötande och att man borde känna till mer om asylprocessen, vad ett avslag innebär osv.
– De asylsökande skulle önska mer av emotionellt gensvar, att ha någon att prata med, men också att personalen kände till mer om den situationen man befinner sig i; ovissheten, behovet av att dela sina erfarenheter, att hitta någon som lyssnar. Man har behov av samtalsgrupper, psykolog- och kuratorhjälp etc. Behovet av att prata är större än vad personalen tror.

Nytt:
1. inte bara arabiska behövs, dari och persiska behövs också.
2. 170.000 asylsökande är inne i processen idag. Antalet asylsökande minskar inte för närvarande, det kommer t o m att öka något på grund av de långa handläggningstiderna.

Ett nytt expertnätverk startade under årets Biblioteksdagar, Nätverk för nyanlända och flyktingar. Initiativet togs av Per-Erik Wik, Västernorrland, Ulf Hölke, Västerås, och Cecilia Herdenstam från Gotland.

/Eiler Jansson, regionbiblioteket