Sidverktyg

Alla barn har rätt till ett språk – konferens i Varberg 4 maj

Den nationella konferensen om små barns språkutveckling ”Alla barn har rätt till ett språk!” mötte stor efterfrågan när den hölls i Halmstad tidigare i år. Därför ville man ge människor en andra chans att ta del av detta.  Den chansen tog 150 ivriga deltagare tillvara på när de samlades i Varberg stadshotells spegelsal den 4 maj.

Visste du att det krävs ett ordförråd på 50.000 ord för att klara en dag i livet? Visste du att 20% av 17-åringar enbart har 17.000 ord? Detta är en växande grupp i vårt samhälle idag som många gånger hamnar i utanförskap. Detta menar Gerd Almquist-Tangen och Maria Ehde Andersson, är något vi måste ändra på. Maria och Gerd talade om projektet Samverkan BVC–bibliotek för barns språkutveckling: forskning och best practice, som pågått i Halland. Där det har svarats på varför det är viktigt att satsa på små barns språkutveckling och att samverka kring detta. De talade om vikten av högläsning, tillgång till böcker och positiva attityder angående läsning i hemmet.

När sedan Gertrud Widerberg tog vid, handlade det om Kulturrådets pilotprojekt  ”Bokstart”, där biblioteksanställda gör hembesök hos familjer då deras barn är 6 och 12 månader gamla. Hon menar att uppdraget är att lyfta den allra tidigaste, men så avgörande, språkutvecklingen och överlämna bokgåvor. På detta vis jobbar de förebyggande istället för att släcka bränder. Gertrud talade även om frågor som fanns vid projektets start: skulle människor släppa in dem i sina hem? Skulle besök på mindre än en timme göra någon skillnad? Med facit i hand kunde hon dela med sig av solskenshistorier likväl som möjliga förbättringar inför framtiden.

Eva-Kristina Salameh talade om det ökade behovet av resurser för flerspråkiga barn. Detta gäller nyanlända barn men även de barn som lever i miljöer där de inte har tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. Eva-Kristina menar att det är viktigt att hjälpa dessa barn att utveckla båda sina språk: sitt modersmål likväl som svenskan.

Sist ut under eftermiddagen var Catarina Sjöberg som delade med sig av tips och trix på hur man kan göra språkinlärning roligt för barn. Med fokus främst på barn med språkstörningar erbjöds en uppsjö av kreativa och pedagogiska lösningar. Catarina menar att barn med språkstörningar behöver uppmuntras till att prata och utvecklas och att vuxna ofta missar eller inte riktigt vet hur de ska göra för att hjälpa dessa. Det är viktigt att synliggöra och fånga upp dessa individer så tidigt som möjligt för att ge dem bästa möjliga hjälp. Barnen är ju trots allt vår framtid!

Konferens i Varberg (1)
Bild: Spegelsalen Varberg stadshotell,
Josefin Johansson.

/Josefin Johansson, praktikant på Kultur Halland.