Sidverktyg

Frågor du alltid skall ställa dig och ansvariga inför ett framträdande!

• Lokalen, gör dig bekant med lokalen om du har möjlighet. Finns där störmoment? Är det ett genomgångsrum? Finns det risk för mycket ”spring”?
Se om du kan styra upp rummet efter dina önskemål. Tänk på att publiken alltid vill se dig. Finns där ett podium? Om inte vad gör man då?

• Vem sitter som åhörare? Till vem vänder du dig?
Betalande? Inbjudna till fortbildning?
• Var ska fokus ligga?
Berättande eller informativ föreläsning?
På dig eller din PP om du använder det, eller både och?

• Mikrofon eller inte mikrofon?
Det skall bestämmas i god tid. Det skall alltid tas god hänsyn till hörselnedsatta. Du skall kunna pröva innan, du skall alltid känna dig säker på hur det känns att prata i mikrofon. Finns det stativ? Vet du hur det fungerar?

• Handmikrofon kontra mygga?
Du skall alltid själv bestämma vilken typ av röstförstärkning som känns bäst. I vissa sammanhang vet arrangörer att lokalen och publiken kräver röstförstärkning och då skall du se till att du känner dig trygg med det.

• Nervös?
Att hålla i en penna eller något annat kan hjälpa för stunden. Ge dig alltid den möjligheten oavsett om du använder dig av den eller inte.

• Ljus?
Se alltid till att du tillsammans med arrangör går igenom ett lämpligt ljus som fungerar i alla situationer som du kommer företa dig under din uppläsning. Oavsett om du tycker du är bländad måste du förstå att publiken lyssnar bättre på dig om du är i ljus under tiden du läser.

• Hur ser det ut bakom dig?
Se till att kolla vad som finns bakom dig. Det skall vara stilla, lugnt och neutralt bakom dig! Du och din person skall komma i fokus.
I det sammanhanget skall man rikta en tanke på vad man har på sig! Allt signalerar, gör medvetna val!

• Sitta eller stå?
Du kanske vill kunna göra både och.  Alltid utgå från åhöraren. Vad skickar du för budskap sittande? Vad skickar du för budskap stående? Du måste kanske stå för att publiken annars inte ser dig. Försök att bestämma det innan! Du skall alltid ha bäst kontroll över rummet.

• Bråttom, vem har bråttom?
Att skapa stämning genom att skapa lugn och tillåta tiden att ta plats är en av de viktigaste grundpelarna för ett lyckat framförande. Har man en avsatt tid som inte går att förlänga skall publiken veta det innan! Har man inte säkert koll på hur lång tid ens framförande tar kan man öppet presentera en ungefärlig tid.

• Presentera tiden… En publik som vet vad som gäller är bättre på att lyssna i stunden än en publik som efter ett tag börjar undra hur länge det egentligen skall ta och vad som var sagt och snart tar upp ett eventuellt program och där o då tappar du dem helt i onödan.

Kom överens med åhörarna om vad som gäller idag, denna stund, hur långt det kommer ta ungefär. UPA tycker alla om, speciellt om de vet att de får luta sig tillbaka och bara ta in berättelsen.

Hugo Tham 2015-11-12