Sidverktyg

En bra mässutställare!

Under en oktobersöndag på Komedianten i Varberg erbjöds halländska författare att delta i en kreativ workshop inför den halländska bokmässan. Här kommer en sammanställning i punktform från denna workshop:

• Ett mål är att föra bra samtal med besökare vid sitt bord.

• Personliga möten är viktiga.

• Bordet är ett utställningsutrymme. Undvik fika vid utställningsbord!

• Vad är syftet/målet? Vad vill du med denna investering i tid och kraft? Var själv klar över varför du är där, det ger ett övertygande intryck!

• Målgrupp? Vem förväntas komma, vet man det innan? Ta reda på så mycket som möjligt om vilka som kan tänkas besöka mässtillfället!

• Stå upp – kontra att sitta ned vid sitt utställningsarrangemang? Att resa sig upp när någon visar intresse är både respektfullt och inbjudande!

• Kroppsspråk? Ögonkontakt etc. Öppenhet. Fördomar? Visar jag att jag trivs i rollen som utställare? Har jag ett öppet sinne denna dag? Har jag kundfokus?

• På en mässdag hjälps man hellre åt än skapar konkurrens.

• Försäljning? – ha gott om växelkassa, erbjud Swish eller annan aktuell teknik!

• Följ upp nya kontakter: be om visitkort, ha papper och penna för besökare att skriva namn och e-mejl.

• Ta alltid hjälp av huvudarrangören om du får klagomål.

Elisabet Norin 2015-11-13
Hugo Tham 2015-11-25