Sidverktyg

Essäns renässans?

image

”En lärd person som med lätt hand tar sig an de stora frågorna” – Eric Schüldt inleder ett samtal om essäns renässans på Biblioteks & berättarscenen tillsammans med Horace Engdahl och Stina Otterberg
-Att ha modet att utgå från sitt eget jag, den egna erfarenheten -Stina
-Men det är inte vilket jag som helst, det är inte det personliga jaget -Horace
Essän är som ett gott middagssamtal menar Eric. Horace citerar David Hume:
Det konversationen är i livet är essän i litteraturen.
-Om du inte är bra på att berätta, inte vill skriva poesi och inte bedriva vetenskap men ändå vara kvar i litteraturen, vad fan ska du då göra? Då är essäistiken en utväg menar
Horace. Han vill jämföra en essäist med en nattvandrare som vandrar omkring och iakttar allt som hänt.