Sidverktyg

Kurs för nya läsombud

Tillsammans med socialförvaltningen i Falkenberg, Studieförbundet Vuxenskolan och MTM ordnade regionbiblioteket en kurs för nya läsombud idag. Ett tjugotal förväntansfulla deltagare tog plats för att lyssna på Catharina Kåberg från MTM. De flesta av deltagarna arbetar inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun, ett par stycken kom dock ända från Kungsbacka.

-Kan man läsa vad som helst frågar Catharina Kåberg? I princip ja men det är viktigt att man testar sig fram till rätt nivå för dem man ska läsa för. Lättläst-böcker är skrivna för vuxna till skillnad från barnböcker och lämpar sig därför bättre för äldre människor. Vad gör då att en text är lättläst? Catharina pekar ut fyra saker: Innehåll, språk, form och bild.

Högläsning skapar ro och ”ger en go’ känsla”. Även om den man läser för, exempelvis en människa med demens, glömmer vad man läst så stannar känslan kvar betonar Catharina. Lässtunden kan hjälpa till att dämpa ångest och oro och faktiskt även leda till en bättre nattsömn.

Tips: Hitta en lugn och avskild plats för läsningen.
-Tänd gärna ett ljus eller en läslampa – ha samma ritual vid varje tillfälle.
-Försök att fånga upp de minnen och tankar som väcks.
-Bra med en liten grupp för att kunna höra, se och bekräfta alla
-Läs lugnt, tydligt och med inlevelse.
Hur lång ska läsestunden vara? Titta inte på klockan, titta på deltagarna om de är med istället tipsar Catharina. Glöm inte pauser! En människa med demens har ett helt annat tempo än den som är frisk.
Gärna kaffe, men bra om det sker före eller efter läsningen annars är det lätt att de som lyssnar blir distraherade.

Vad kan man läsa?
– LL-böcker
– återberätta böcker
– dikter
– tidningar (återberätta), tidningen 8 sidor
– lokalhistoria
– bildverk /bilder från förr

Catharina håller kurs för blivande läsombud

Inom varje äldre människa ryms ett helt liv.
-Fånga stunden!

Antecknat av Eiler Jansson