Sidverktyg

Sharing is caring

Sharing is caring
digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning
World Trade Center 24 april i Stockholm

Det var ett mastigt program vi bjöds på, nio föredragshållare på samma dag. Moderator för dagen var Anna Swärd Bergström från Umeå som inledde med orden: Discovery -och helst omedelbar delivery!

Jag delar detta blogginlägg i två och koncentrerar mig på de fyra föredrag som kanske gav mest ur ett folkbiblioteksperspektiv. Jag tar med inslagen från Danmark om upphovsrätt, från Norge om fjärrlånesituationen där, Gunilla Fors föredrag om MIK samt Anna Berggrens redogörelse för Libris XL.

Länk till hela programmet
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utbildning/2015/Sharing%20is%20caring%2024%20april%202015%20-%20program.pdf 

Varsågoda!

Eiler Jansson, regionbiblioteket