Sidverktyg

Sharing is caring 2

Upphovsrätten och biblioteken
-Harald von Hielmcrone, Danmark

Den digitala världen sätter bibliotekens grundfunktioner på spel; man kan inte låna ut ett visst material utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, det är inte ens säkert att biblioteket kan få lov att köpa materialet.

När en bok sprids sker en förflyttning av upphovsrätten till det enskilda exemplaret över till den som köpt boken.
Beträffande digitalt material sker aldrig någon sådan överföring av upphovsrätten. Upphovsmannen eller ägaren till databasen har hela tiden kvar sin upphovsrätt och kan när helst man vill dra tillbaka material från en databas t ex.
För att inte en hel bransch ska ödeläggas måste dock denna rättighet finnas menar Harald. Undantag: Cache-kopiering är tillåtet, annars funkar inte internet.

Idag pågår en kamp där biblioteksorganisationerna kämpar för undantagsbestämmelser från rättighetsinnehavarna oinskränkta rätt över materialet. Kampen förs gentemot WIPO. EU är en energisk motståndare till att införa begränsningar, men man kan troligen inte hindra processen. Om upphovsrättsinnehavaren fritt kan ta bort material så finns uppenbara risker för historieförfalskning varnar Harald.

Vad vill biblioteken?
Biblioteken vill ha harmonierade undantag som gäller i hela EU. Man vill ha ”öppna normer” (Open norms) liknande det system som finns i USA.

Right to lend
Right to acquire
Right to mine
Right for disabled people
Right to envoyé exceptions
Right to cross-border uses
Standardised terms of protektion for copyright

Man vill även ha rätt till massdigitalisering av verk som inte är kommersiellt aktiva.

Modellen En kopia – En låntagare beskriver Harald som att hälla ungt vin i gamla läglar, de spricker till slut!
Försök att bevara existerande organisationsformer genom ett gammalt regelverk brukar endast leda till att man skjuter upp en oundgänglig utveckling, historien har många exempel på detta menar Harald.

Bibliotekets uppgift är att marknadsföra det man anser gott, att välja russinen ut kakan.

När det gäller de vetenskapliga databaserna finns ett särskilt problem: Biblioteken är de enda kunderna! Jämför bokmarknaden där biblioteken endast står för tio procent av marknaden.

LIBRIS XL – en länkad vision
-Anna Berggren, projektledare för Libris XL

Libris XL är:
En plattform för data – målet var att samla allt metadata på KB
En metod för att mappa existerande data
Ett katalogiseringsverktyg. RDA är en ny katalogiseringspraxis

Man använder sig av så kallad Länkad data – man behöver ej vara expert på allt utan länkar istället till sådant som andra har gjort.

Allt byggs i Open Source med utgångspunkt från webbstandarder.
Ledord: intuitivt, enkelt och inspirerande

Att göra ett enkelt och inspirerande gränssnitt baserat på MARC-formatet är en omöjlighet, länkad data en del av lösningen.

Libris XL är inte ett system, snarare en modell som består av förutsägbara APIer
Ny modell: Entiteter med identiteter

Mål: En bättre kommunikation med världen utanför bibliotekssystemen.
Målet är också att Libris XL ska leda till utvecklingen av helt nya tjänster.
Information från Libris blandas med information från Wikipedia och andra källor.

Libris XL kommer att ”rullas ut” med början de närmsta veckorna.

2014 blev KB medlem i OCLC. Idag är alla Librisposter CC0-licensierade.
Libris ska laddas upp i WorldCat!

/Eiler