Sidverktyg

Omvärlds- och framtidsspaningar

Inför planeringen av verksamheten 2015 gjorde vi på regionbiblioteket en omvärldsbevakning inom våra områden.

Framtidsspaning i skönlitteraturen

Jag har läst 50 av årets nya svenska romaner/noveller och det är tydligt att tre temata framträder.

Arvet efter Andra världskriget, nazismens ondska men också den skuld överlevarna känner är i fokus i t ex Majgull Axelssons Jag heter inte Miriam men kanske än mer i en av årets mest välskrivna och omskakande böcker, Steve Sem-Sandbergs, De utvalda.

Den andra trenden är Folkhemmets död. Här finns en sorg över något som inte längre finns, man saknar ett tryggt samhälle, till för alla. Marie Hermansons Skymningslandet är ett exempel. Mot denna kan ställas Kristina Sandbergs avslutande del, Liv till varje pris, som handlar om hur Folkhemmet byggdes.

Den tredje trenden är utanförskap och detta går igen i nästan alla romaner. Tydligast är den dock i Mara Lees synnerligen intrikata och nyansrika bok Future perfect och i den Augustnominerade Beckomberga av Sara Stridsberg.

Vad säger detta om dagens Sverige? En hel del. Jag noterar frånvaron av framtidsskildringar, det är som om samtliga författare bara rör sig i en dyster historiskt tid och en bister samtid. Känslan att vi förlorat en viktig del av oss själva är framträdande. Att vi lever i ett samhälle där klyftor växer och där utanförskapet permanentats. Och hoppet om att det ska bli bättre saknas. En ökad främlingsfientlighet gör att många författare väljer att skildra de förföljelser som nazisterna utförde under Andra världskriget – kanske som en påminnelse, kanske som en varning.

I allt detta har biblioteken en roll. Vi arbetar aktivt med inkludering, med digital och annan delaktighet. Hos oss finns historien bakåt, vi är det historiska minnet och att förföljelser, koncentrationsläger och andra hemskheter ska glömmas bort är otänkbart så länge vi vårdar vårt mediebestånd. Hos oss kan man få hjälp att forma sin framtid. Vi är helt enkelt en del i att vända de tendenser som finns inom svensk skönlitteratur till något positivt.

/Maria Ehrenberg

Omvärldsspaningar på barn- och ungaområdet

Det jag tog upp som aktuellt inom barn- och ungaområdet blev följande:

  • Guldläge! Enligt många olika källor så har biblioteken och framför allt de som arbetar med barn- och unga ett guldläge just nu eftersom det varit så många larmrapporter kring den minskade läskunnigheten. Vår kompetens inom läsfrämjande, lässtimulans, läslust är efterfrågad och på tapeten. Frågan är om vi kan, hinner och orkar ta vara på detta guldläge? Läsfrämjande, lässtimulans, läslust – hur arbetar vi med dessa frågor på nya sätt så att vi når dem som behöver det?
  • Små barns språkutveckling är också ett hett och av Kulturrådet prioriterat område, se t ex Bokstart!
  • Barn och unga på nätet – nätanvändandet kryper nedåt i åldrarna, hur arbetar vi med det? Vad behövs för att även barn ska få tillgång till ett brett och bra utbud av e-böcker?
  • Barnkonventionen ska bli lag – hur påverkar det vårt arbete?
  • Vikten av att bredda upplevelsen av biblioteket blir allt tydligare, även när det gäller barn och ungaområdet: Rumsutformning, fler professioner, fler medier, ”ut ur huset!”, crossover?, Makerspace?
  • Samarbete med idrottsrörelsen – kommer det att plana ut eller bli mer aktuellt med den nya regeringen?

/Maria Ehde Andersson

Omvärldsspaning om inkludering

Under året har jag hört och läst många olika diskussioner som handlar om att förändra strukturer som står i vägen för människors rättigheter. Det har handlat om genus, rasism, nationella minoriteters rättigheter, tillgänglighet mm.

Ett exempel på konkret arbete för att få syn på och ändra på det man gör ”av gammal vana” kan vara att HBT-certifiera sin verksamhet. Ett par bibliotek i landet, Sollentuna och Hallonbergen, har redan genomgått den processen.

HBT-certifiering innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av användare utifrån ett hbt-perspektiv. Certifieringen erbjuds av RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, mot en kostnad för utbildningsinsatserna. Genom HBT-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet – certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts.

Halländska verksamheter med HBT-certifiering är: Samtliga ungdomsmottagningar, STD-mottagningen i Halmstad och Studenthälsan på Högskolan i Halmstad.

Mer information om HBT-certifiering finns på RFSL:s webbplats.

För den som är intresserad av hbtq-frågor i bibliotekskontext finns även ett expertnätverk i Svensk biblioteksförening för hbtq-frågor på bibliotek.

/Linda Tillander

Framtidsspaning på teknikområdet

Teknikområdet är tacksamt att sia om så länge inte nya produkter förändrar samhället och gör avbrott från den vanliga ”lite snabbare och lite mindre”-lunken. Internet var naturligtvis en tydlig sådan förändring, liksom smartphonen de senaste åren. Mobilt internetanvändande ökar konstant och nu kommer också bärbar teknik som klockor, glasögon och smycken som är än mer specialiserade. Tillsammans med den trenden kommer biometri som fingeravtrycksläsare, sensorer för hjärtfrekvens osv.

Sociala medier förändrar hur vi konsumerar nyheter och annan information och ger alla möjlighet att få en röst i det offentliga samtalet. Samtidigt är det samma grupper som vanligt som tar plats i offentligheten.

Vi har under 2014 sett några riktigt stora säkerhetsproblem och att skydda sina privata data från såväl hackare som myndigheter är ett reellt problem. Inte minst sedan allt mer av våra program körs någon annanstans än på den egna datorn. Precis som annan teknik har vi skapat något som kan användas för att både förstärka våra dåliga och goda sidor. Bakom varje tangentbord finner vi en människa.

/Viktor Sarge

Framtidsspaning på arbetsmarknaden

Min omvärldsspaning består i att jag tittat på statistik över sysselsättning i allmänhet de kommande åren samt för bibliotekarier i synnerhet.

Det ser ut som att sysselsättningen kommer att öka under nästa år, främst inom tjänstesektorn och i storstadsregionerna. Arbetslösheten sjunker dock långsamt från 8 till 7,6 procent, eftersom fler ska in på arbetsmarknaden samtidigt som det blir fler arbetstillfällen.

För bibliotekarier gäller att det är fortsatt hård konkurrens om jobben på såväl fem som tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

/Eiler Jansson