Sidverktyg

Mobila möten – konferens för mobil biblioteksverksamhet

Bokbussar i Falkenberg

Här kommer några axplock från en mycket uppskattad nordisk konferens i Falkenberg den 15-16 augusti. Nästan 200 deltagare och ett tjugotal bokbussar hade samlats i centrala Falkenberg för att lära mer och utbyta idéer och erfarenheter.

From Rusholme with love
Först ut av föredragshållarna var Ian Stringer från England. Ian har bland annat lett arbetet med att ta fram IFLA:s Mobile Library Guidelines, dessa finns att hämta på nätet – for free! betonade Ian.

Ian underhöll oss med goda historier och visade bilder från olika länder. Det är påfallande hur lika våra fordon ändå är. Nåja, det finns undantag, exempelvis The Elephant Library i Thailand och tågbiblioteket i samma land. Ian menar att mobila bibliotek är väldigt viktiga inte minst i utsatta områden och han gav flera exempel på detta från de brittiska öarna. De mobila biblioteken är till för alla! underströk han.
Att fordonen är miljövänliga blir allt viktigare; solpaneler, grön diesel, hur man lägger turerna osv. Kör inte omkring med onödig last! Mobila bibliotek minskar dessutom antalet bilresor till centrum.

Marknadsföring:
När ni vinner pris – se till att detta uppmärksammas! Bjud in borgmästaren – ”det kanske är enda gången ni ser honom på bokbussen”.
Folk älskar sina bokbussar, ett gott bevis på detta är de modeller i LEGO som Ian visade bilder på.

KOHA – ett fritt allternativ – Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland
Hylte kommun har halverat sina kostnader genom att övergå till biblioteksdatasystemet KOHA som bygger på fri och öppen programvara. KOHA är en global gemenskap som består av tusentals bibliotek världen över samt ett 40-tal företag som säljer tjänster till biblioteken.

Ett självreglerande system där valutan är förtroende säger Viktor. Ju mer man kan och ställer upp för andra, desto mer hjälp får man den dag man själv behöver denna.
Fördelar för Hylte:
-Man får tillgång till nya moduler
-Responsiv OPAC med sociala funktioner
-Man kan köra systemet överallt, direkt i webbläsaren
-Halverad kostnad (gäller Hylte, torde vara olika för olika bibliotek)

Hur skall det gå till på vägarna?
Om lagar och regler som gäller för bussar och lastbilar talade Roger Berger och Lennart Svensson från Murtans trafikskola i Falkenberg. De var båda mycket kunniga på detta område! Efter lunch följde en film om hur vi gör bättre upphandlingar.

På temareise med Mobilis
Norges specialgrupp för mobil biblioteksverksamhet tog oss med på en uppskattad tur där man visade upp olika former av mobila bibliotek i Norge, t ex den sydsamiska bokbussen och den berömda bokbåten Epos på Vestlandet. Vi var många som gärna hade jobbat ett tag på Epos!

Vi fick även höra hur fylkesbiblioteken arbetar med sin bokbussverksamhet. Akershus fylke ligger i utkanten av Oslo, fylkesbiblioteket har 18 anställda. Alla som jobbar på fylkesbiblioteket har pass på någon av de två bokbussarna. Man betjänar 18 av länets 22 kommuner och får jobba en del med marknadsföringen gentemot kommunerna.
Kommentar: På väg till konferensen fick jag höra att Buskeruds fylkesbibliotek la ner sin bokbussverksamhet nu i sommar efter att hälften av länets kommuner hade sagt upp avtalen. Idag finns det bara drygt 20 bokbussar samt en bokbåt i Norge. I ett rikt land med så mycket glesbygd borde det vara annorlunda menar jag.

Det mobila biblioteket i Brønderslev
Det sker en nedläggning av bokbussar i Danmark idag och flera har lagts ner de sista åren. I Brønderslev har man däremot valt att satsa: Man har köpt in ett nytt fordon och vill nu utveckla det mobila biblioteket till en mötesplats för landsbygden. Man arbetar allt mindre med fasta hållplatser och ser hellre att bokbussen bokas av förskolor och skolor, till föräldramöten och byfester m m. Idag har man endast kvar 13 fasta hållplatser, resten av tiden är bokningsbar. 2013 hade man hela 442 bokningar! Det är i samarbete med lokala eldsjälar som man kan utveckla verksamheten menar Bent Jörgensen.

En dansk undersökning visar att 50 % inte besöker biblioteket om avståndet är mer än 5 km, något som kan vara värt att ta fasta på för den mobila biblioteksverksamheten.

Bibliotekslagen och mobil verksamhet
Dagen avslutades med att Maria Ehrenberg, regionbibliotekschef i Halland, läste lagen.
Även om inte de mobila biblioteken uttryckligen nämns i lagen så är flera av paragraferna i högsta grad tillämpliga säger Maria. Biblioteken ska finnas tillgängliga för alla! Mobila bibliotek kan vara ett av flera sätt att främja tillgängligheten i lagens anda. Idag har 90 kommuner i Sverige tillgång till bokbuss, 200 har det inte! (80 fordon 2013).

En biblioteksplan ska finnas i varje kommun och omfatta alla former av bibliotek. Planerna ska vara realistiska och gå att följa upp. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgången till god litteratur. Biblioteken är en garant för demokrati och den fria åsiktsbildningen.

Eiler Jansson, regionbiblioteket