Sidverktyg

Biblioteksdagarna: #skaparbibblan

Om makerspaces, digitala lab och skapande på bibliotek berättade Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd, Eleonor Grenholm och Ann Östman, under rubriken #skaparbibblan

Avståndet från idé till verkliga objekt har nog aldrig varit kortare än nu säger Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala. Egentligen är det här med MakerSpace inte särskilt nytt säger Ann Östman, Länsbibliotek Gävleborg. Man kan kalla det handarbete 2.0. Det nya är att man väver in ny teknik, exempelvis i form av 3D-skrivare.

Tidskriften Make började ges ut 2005. Samma år lanserades YouTube vilket gav nya möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter.

Fab Lab: Det första Fab-labbet startades av MIT; man valde ut några lämpliga maskiner och lät allmänheten använda dessa i en lokal nära universitetet. I Holland finns det idag ett ambulerande Fab Lab i form av en buss.

Man räknar med att det finns cirka 1.200 makerspaces runtom i världen. I år arrangeras för första gången ett så kallat Maker Faire i Sverige, det är Tekniska museet i Stockholm som är arrangör.

David Lankes – Expect more, om bibliotekens möjligheter. Bra bibliotek fokuserar på användarna, inte samlingarna, enligt Lankes. Kreativa verkstäder kan vara ett sätt för biblioteken att behålla relevansen för medborgarna.
Lära – Göra … – Påverka och Förstå, Lo menar att Skot-Hansens modell är tillämplig när det gäller MakerSpace eller Skapande-rum på bibliotek. Maker-idealen är desamma som biblioteksidealen säger Eleonor. Bibliotekens grund är att dela resurser och dela med sig.

De första ”skaparbibblorna” har nu börjat komma igång. I Vaggeryd öppnade man en skaparbibbla i mars 2014. Kommunen behöver estetiska tekniker och tekniska esteter säger Lo, Skaparbibblan är ett sätt att bidra till kreativa medborgare. Vaggerydsmodellen bygger dels på ett organiserat samarbete mellan skolan och näringslivet, dels ett oorganiserat samarbete med kommuninnevånarna. Man ser MakerSpace som ett sätt att höja statusen för biblioteket.
I Vaggeryd har man satsat på en professionell utrustning, näringslivscentrum har bidragit. Ett MakerSpace innehåller en 3D-skrivare men ett skapande-rum kan se ut lite hur som helst.

Andra MakerSpaces:
Knivsta MakerSpace är ett pilotprojekt från mars till oktober 2014. Målgrupp är 18-30 år.
Gislaveds bibliotek. Väder sig främst till barn och unga. Arduinos och Raspberry pie.

Nästa steg kommer att bli en unconference, Hacka bibblan! Dags att sluta prata och börja göra!
Plats: Mölndal 24 september = dagen innan bokmässan startar.

************* **** ****** *** **************

Så hur var det nu med den kluriga frågan?
Frågan gällde alltså varifrån arkitekterna har hämtat inspiration till Kulturhuset Väven?
– Jo, från björkarna och deras näver förstås, Umeå är ju som bekant björkarnas stad!

image

/Eiler