Sidverktyg

Biblioteksdagarna: Den omättliga mätlusten

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm, talade om kvalitet, allsidighet och den omättliga mätlusten.

Idag ska allt mätas! Önskan att kvantifiera och bedöma kvalité har dock funnits i hundratals år. Lars ger ett exempel från Ludvig XIV:s tid där kungens konstinköpare, Roger de Piles, helt frankt poängbedömde tidens stora konstnärer. Caravaggio och Dürer fick medelbetyg, typ C i Björklunds betygssystem – endast Rafael och Rubens tilldelades högsta betyg.

Lars gav ett annat intressant exempel på mätandets hysteri, denna gång från vinets värld där Anders Röttorp poängbedömer sherry med hjälp av en myckenhet av siffror. Röttorp avslutar dock intressant nog med en brasklapp:
”Men fastna inte i siffrorna. Det goda vinets själ är inte numerisk”

Kvantitetsbegreppet invaderar kvalitet därför att siffervärden är så mycket starkare och mera inflytelserika. Lars är kritisk till detta och menar att ordens makt måste stå emot siffrorna, annars tappar man bort sin själ, ”håll fast vid detta och försök inte att överföra en kvalitativ studie till siffror!” Märk väl att detta sägs av en professor i företagsekonomi, tillika prorektor vid Handelshögskolan.

Lars menar att det är New Public Management som ligger bakom denna mäthysteri. Den springande punkten är att mätbarhet medför jämförbarhet. Efterfrågan på mätbarhet är här för att stanna säger han. Man kan och skall använda sig av siffror men, betonar Lars, upplevelser och skönhet kan aldrig översättas i siffror.

Men vad är då kvalitet?
”Kvalité, det är det som får nackhåren att resa sig” om man får tro Ingrid Elam. Det är experternas omdömen som blir vägledande. Det är de som arbetar ute i verksamheterna som är experterna, allt bygger på att man sysslat länge med en viss sak. Smak är en helt oskiljbar del när det gäller att bedöma kvalitet. Men experten måste också kunna verbalisera och artikulera vari kvalitén består annars hjälper det inte säger Lars. Kvalitetsbedömning bör dessutom ske i dialog, exempelvis i en grupp av erfarna experter. Exempel: Svenska Akademins 18 ledamöter som tillsammans gör en bedömning.

Välmotiverad och välartikulerat subjektivitet vinner i längden. Proffs som tillsammans anger vad man menar med kvalitet är mera exakta än siffror!

/Eiler