Sidverktyg

Dewey på biblioteket. 2

Dewey – läget på BTJ
– Carina Hellborg

Kundernas behov styr vilket system som BTJ tillämpar. Kraven börjar komma så sakteliga, ett par bibliotek förbereder sig för att starta 2015. Från 2016 tänker man sig att lägga tonvikten på Dewey, Carina betonar dock att man inte stänger några dörrar och att man kommer att fortsätta att utveckla SAB de närmaste åren framöver. Katalogisatörerna är nu utbildade i DDK.

BTJ är på gång att byta till ett nytt bibliografiskt system som möjliggör utrustning med hyllsignum samt hyllsignum i katalogposterna enligt DDK. Deweyposter kommer att kunna produceras efter sommaren tror Carina.

BTJ har tagit fram en hyllista för Dewey som man räknar med att fastställa under våren. Hyllistan tar hänsyn till hierarkierna genom att sammanföra sådant som annars skulle hamna på olika ställen i biblioteket. Diskussioner finns, inte minst kring skönlitteraturen.

-Med Dewey behöver vi mer ämnesord, säger Carina, hon anser att BTJ behöver sätta mer fart när det gäller att berika posterna med ämnesord.


Malmö stadsbiblioteks planer på att införa Dewey

– Jonathan Pearman

På katalogavdelningen i Malmö frågade man sig för något år sedan:
-Varför ersätta ett obegripligt system med ett annat, vi går över till klartext istället!
Man körde dock raskt in i väggen konstaterade Jonathan, och så småningom började man istället att titta på Dewey. Med Malmös många nationaliteter och stora rörlighet är det positivt med en hög igenkänningsfaktor mellan länder och olika bibliotekstyper – Malmö högskola har redan gått över till Dewey.

Övergången till Dewey kommer troligen att påbörjas nästa år. Man ämnar starta med facklitteraturen och låta barn- och skönavdelningarna vara ifred till att börja med. När det gäller facklitteratur i öppen hylla ämnar man ställa upp hela beståndet enligt Dewey.

Kuriosa: Tor Robertsson, f.d. katalogchef i Malmö, berättade att Dewey infördes i Malmö stadsbibliotek redan 1905! Det finns fortfarande litteratur och katalogposter kvar med gamla Deweyklassningar i magasinet. Bara att fortsätta arbetet hundra år senare alltså …

/Eiler Jansson